Thursday, May 15, 2014

ျမန္မာ့သမိုင္း တာရိုးမ်ား၊ က်ိဳးသြားေလျပီလား(၂)။ေရွးေခတ္ခါက အင္ဒီးယား (အိႏၵိယ) နိုင္ငံေခၚ ကုလားျပည္ တြင္ တကၠသီလာ၊ ယခုအခါ ပါကစၥတန္   နိုင္ငံတြင္ Texila ဟုရိွ၏။ ယင္းတကၠသီလာေခၚတကၠသိုလ္တြင္ ဒိသာ ပါေမာကၡထံ၌ နိုင္ငံအသီးသီးက မင္းညီမင္းသားမ်ား အဌာရသ ၁၈ ရပ္ေသာ ပညာမ်ားကို ဆည္းပူးႀကရသည္ ဟု မွတ္ခဲ့ဘူးပါသည္။ ဒိသာ ပါေမာကၡ က သင္ယံုသင္ေပးသည္ မဟုတ္ပဲ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မိမိတို ့ ဘာသာ ခရီးလွည့္လည္ႀကလွ်က္ လက္ေတြ ့မ်က္ျမင္ေလ့လာျပီး ရွာေဖြေတြ ့ရိွတဲ့ ပညာဗဟုသုတကို ေဆြးေႏႊးဖလွယ္ႀကရသည္ဆို၏။

   ယခုေခတ္မွာလည္း ထိုနည္းတူစြာ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ား သုေတသနစာတန္းျပဳျခင္း၊ လက္ေတြ ့စမ္းသပ္စီမံခ်က္ (project)မ်ား လုပ္  စာတန္းတင္ျပရျခင္း တို ့မွာ တကၠသိုလ္ပညာ သက္ဆိုင္ရာ ဘြဲ ့ရရိွေရး အတြက္မလုပ္မျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း မွသင္သမွ်၊ နည္းျပ၊ကထိကႏွင့္ ပါေမာကၡမ်ား ေျပာသမွ်၊ စာတန္းမ်ားေရး ထားသမွ်ကို လံုးဝ အမွန္ျဖစ္သည္၊ျဖစ္ရမည္ ဟု ပံုေသကားခ် မွတ္ယူရန္ မလို မိမိရွာေဖြေတြ ့ရိွခ်က္မ်ား ခိုင္လံုက မိမိအယူအဆကို တင္ျပပိုင္ခြင့္ ရိွေပသည္။ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ အေရွ ့တိုင္း နိုင္ငံ အမ်ားတြင္ က်င့္သံုးေနႀကေသာ ပညာေရး စနစ္မွာလည္း သည္အတိုင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

သမိုင္းဆရာႀကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္း က ေျပာသမွ်ကို ဘုရားေဟာႏွယ္ ယံုႀကည္လက္ခံ ေနႀကျခင္း ေႀကာင့္ လူငယ္ေတြမွာ လြဲမွားေသာ အယူအဆကို ရျပီး၊ ယင္းအယူကို တရားေသ စဲြကိုင္ထား ႀက သည္ကို  ေတြ ့ရ၏။ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ ျမန္မာ-ဗမာ တစ္ေယာက္ကို ကုလားတေယာက္ႏွင့္ တရုတ္တေယာက္ႀကား မွာ ထားျပီး ျမန္မာ-ဗမာ သည္ဘယ္သူႏွင့္တူလဲ ဟု ေမးခိုင္းျခင္း ဥပမာျဖစ္၏။ တကယ္ေတာ့ ေရွးဆန္လြန္းလွေသာ ဥပမာ ျဖစ္ပါ၏။ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ သန္းထြန္း ဘာေႀကာင့္ ယခုလိုေျပာသည္ကို မသိပါ။ ဒီအန္ေအ-DNA test လုပ္ျပီးခဲြျခားျခင္းကို လမ္းညႊန္ပါက ဆီေလွ်ာ္ပါ၏။ ဒီအန္ေအ-DNA test လုပ္ျပီး၊ ေတြ ့ရိွခ်က္မ်ားကလည္း ျမန္မာ-ဗမာျပည္၊ယိုးဒယား ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား-ကမ္ပူးခ်ား- ကေမၻာဇ တြင္ေတြ ့ရေသာ မြန္-ခမာလူမ်ိဳးမ်ားမွာ အင္ဒီးယားမွ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ခိုင္လံုသည့္ အေထာက္အထားမ်ား အင္တာနက္တြင္ေတြ ့ရ၏။ သို ့ေသာ္ မ်က္ႏွာႀကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါ ဆို သကဲ့သို ့ ေဒါက္တာဆို တဲ့ဘဲြ ့ထူး ဂုဏ္သိမ္ေႀကာင့္ လူအမ်ားက အႀကြင္းမဲ့ သူ ့အဆိုကိုသာ လက္ခံႀကျခင္းျဖစ္သလား မသိပါ။

ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ “ျမန္မာသမိုင္း ရွာေတာ္ပံု” စာအုပ္တြင္ ျမန္မာ-ဗမာဆိုတာ မရိွ သေလာက္  ေရးထားခဲ့ပါသည္၊၊ ဘာေႀကင့္ သို ့ေရးသလဲဆိုသည္ကို ရွာေဖြႀကည့္ႀကပါ။

{ သို ့ဆိုျပီးကား မ်က္ႏွာႀကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါသည့္တိုင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလွေသာ ေတာေန ျမန္မာ-ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အေျခခံျဖစ္ေသာ ေက်ာခင္းစရာ တဲေလးတလံုး၊ စားစရာ ဆန္ ဆီ ဆား ျငဳပ္ ကေလးေလာက္ေတာ့ ရသင့္သည္ဟု ယူဆျပီး ယခုကဲ့သို ့ရွာေဖြတင္ျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စကားခ်ပ္။}

သို ့ရာတြင္ ယေန ့ေခတ္လူငယ္မ်ား၏ အသိစိတ္တြင္ “ကုလား” ဆိုတာနဲ ့ အသားမည္းမည္း(မဲမဲ)၊ မုတ္ဆိတ္ပါးမုန္းေမႊးထူထူႏွင့္ အင္ဒီးယား (အိႏၵိယား) နိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ ျမင္ႀကထင္ႀကေပသည္။ အင္ဒီးယား (အိႏၵိယား) နိုင္ငံေလာက္ လူမ်ိဳးစု လူမ်ိဳးစိတ္ လူမ်ိဳးကဲြ မ်ားျပီး၊ အသားအေရာင္စံု၊ အသြင္ သ ႏ ၱာန္မ်ိဳးစံုေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားရိွသည့္ နိုင္ငံ ကမၻာတြင္ အင္ဒီးယား (အိႏၵိယား) တနိုင္ငံသာ ရိွမည္ထင္ပါသည္။ ဒရာဗီဒီယံ၊ အာရိယံ ႏွင့္ အင္ဒိုအာရိယံ တို ့ႏွင့္၊ အျငင္းပြားေနႀကသည့္၊ဝါေရႊေသာ အသားအေရာင္ရိွသည့္ မြန္ဂိုလိြဳက္- မဂိုလ္ လူမ်ိဳးမ်ား အေႀကာင္းကို ပထမဦးစြာ ေဆြးေႏႊးႀကပါစို ့။ အင္ဒီးယား (အိႏၵိယား) နိုင္ငံတြင္ မြန္ဂိုလိြဳက္- မဂိုလ္ လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားစြာရိွပါသည္။ အင္ဒီးယား မနုသေဗဒ သမိုင္းပညာရွင္ M. K. Bhasin ၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာအုပ္ကို ညႊန္းလိုပါသည္။ [1]

[1]Indian Anthropology
Racial, Ethnic, Religious and Linguistic Elements in Indian Population
http://nsdl.niscair.res.in/bitstream/123456789/339/1/pdf+4.4+NISCAIR-Racial-Ethnic-Relgious-Linguistic-Groups-India-Text-Revised.pdf
 The Mongoloid Type
Morphological Features: Skin Colour - Dark with Yellowish tinge; Hair - Dark Colour
and Straight form; Head Form - Generally Broad (Brachycephalic); Eyes-Oblique eye
showing Epicanthic Fold; Face - Broad Mongolian face; Nose Form- Fine to Broad;
Stature-Short to Below Medium height.
Inhabitants of the people of Himalayas, Nepal, Assam and Burma represented by the
Kannets of Lahul, Kulu, Lepchas, Limbus, Murmis and Gurangs of Nepal and Bodos of
Assam and Burmese.{ M. K. Bhasin: p/14}
အထက္ပါ အဆိုကို ျမန္မာ ဘာသာျပန္ပါက
မြန္ဂိုလိြဳက္ပံုစံ။
မနသေဗဒ ပံုေဖာ္မႈအရ ေတြ ့ရိွရေသာေရွးေဟာင္းလူသား၏ ပံုသဏၭာန္မွာ ညိုေမာင္းေမာင္းအသားတြင္ အဝါခံရိွျခင္း၊ နက္ေမွာင္ေသာ ဆံပင္ေျဖာင့္မ်ားရိွျခင္း၊ အမ်ားအားျဖင့္ ေခါင္းႀကီးျပီး မ်က္လံုးမ်ားမွာ (နဖူးႏွင့္ တေျပးညီမဟုတ္ပဲ) ေစာင္း ၍ေနျခင္း၊ မ်က္ႏွာက်ယ္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းမွာပံုမွန္ႏွင့္ အနည္းငယ္က်ယ္သည္လည္းရိွ္ျခင္း၊ အရပ္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ သာမာန္အာရွသားမ်ားထက္နိမ့္ျခင္း၊ အလယ္အလတ္သာျဖစ္ျခင္း တို ့ျဖစ္၏။

မြန္ဂိုလိြဳက္ပံုစံ ကို ဟိမဝႏ ၱာ၊ နီေပါလ္၊အာသံ ႏွင့္ ျမန္မာ-ဗမာျပည္တို ့တြင္ေတြ ့ရ၏။ နီေပါလ္တြင္ လာဟူးလ္ ကန္နက္မ်ား၊ ကူလူး၊ လက္ပခ်ား၊ လင္ဘူး၊ မာမီးလ္ ႏွင့္ ဂူရန္ဂ္ လူမိ်ဳးစုမ်ားႏွင့္၊ အာသံႏွင့္ျမန္မာ-ဗမာျပည္မွ ဘိုးဒိုး လူမ်ိဳးမ်ားတြင္ ပံုသဏၭာန္ကိုေတြ ့ရ၏။ 


Date: 16th May 2014.

အထက္ပါ စာတန္း စာမ်က္ႏွာ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ တြင္ ေရးသားတင္ျပထားသည္မွာ၊ ဤ သို ့ျဖစ္၏။

မြန္ဂိုလီးယန္း- မဂိုလ္ အသြင္သဏၭာန္ ကို အင္းဒီးယား အလယ္ပိုင္း ႏွင့္ အေရွ ့ပိုင္းျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဘီဟာ၊ အိုရစ္ဆာ (သို ့) ႀသရိသ၊ မာဒီယာပရာေဒ့ရွ္ ႏွင့္ အန္ဒရာပရာေဒ့ရွ္ ျပည္နယ္တို ့ တြင္ေတြ ့ရသည္။ ထို အင္ဒီးယား လူမ်ိဳးစုတြင္ မြန္ဒရီ (မြန္းဒါး မ်ိဳးစု နွင့္ ေအာ္စရို-ေအးရွားတစ္ -Austro-asiatic ၊ ဘာသာစကားေျပာသည့္ မြန္ဒါး၊ စန္တာလ္၊ ဂၽႊန္း သို ့မဟုတ္ ယြန္း၊ ဆာအိုရာ၊ ဂါဒါဘာ စသည္တို ့ ႏွင့္ ဒရာဗီဒီယန္ စကားေျပာေသာ အင္းဒီးယား အလယ္ပိုင္းက တိုင္းရင္းသား မာရီယား၊မူရီယား၊ ကြန္းဒ္ ႏွင့္ အိုရာအြန္ စသည္ တို ့ပါဝင္ သည္ဟု Rakshit (1965) က ေရးသားတင္ျပခဲ့သည္။ မြန္ဒါး၊ စန္တာလ္၊ ႏွင့္ ဂြန္း (သို ့မဟုတ္ ကြန္းဒ္ျဖစ္ေပမည္) တို ့မွာ မြန္လူမ်ိဳး တို ့ႏွင့္ ဘာသာစကား တူႀက၏။ 


ေနာက္တသုတ္ အင္ဒီးယား သို ့ဝင္လာႀကသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားမွာ Eugen Fisher (1923) ၏အဆိုအရ၊ အေရွ ့ဖ်ား (Oriental race) ဟုေခၚသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္၏။ အႏွီလူမ်ိဳးတို ့မွာ အနည္းငယ္ ေခါင္း က်ယ္ျပန္ ့ျခင္း ၊ အလယ္အလတ္ အရပ္အေမာင္းရိွျခင္း၊ မ်က္ႏွာက်ယ္ျခင္းေႀကာင့္ Brachycephalic Alpine ႏွင့္ Armenoid ဟုေခၚတြင္ေသာ ဥေရာပ လူမ်ိဳးတို ့ႏွင့္ နည္းစပ္ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္၏။ ဤလူမ်ိဳးတို ့ အဓိက စုရံုးေနထိုင္ခဲ့ႀက သည့္ေဒသမွာ အာရွမိုင္နာ၊ အင္းဒီးယား ေျမာက္ပိုင္း အာဖဂံနစ္စတန္ ေတာင္ပိုင္း “ပါမီရ္-Pamir” ႏွင့္ အီရန္လြင္ျပင္တို ့ျဖစ္သည္။ ထိုေဒသမ်ားမွ ဤလူမ်ိဳးမ်ား သည္ ခရစ္ေတာ္မတိုင္မီ ဘီစီ ၃၀၀၀ မွ ၂၀၀၀ ေလာက္က အင္ဒီးယား ေျမာက္ပိုင္းရိွ ဝင္ေပါက္မ်ား (passes in the north-western frontier of India)ကေန  အင္ဒီးယားနိုင္ငံထဲ သို ့ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ႀက၏။ 
The early evidence of these elements was found among a few of Chalcolithic crania from
Indus Valley sites and later among Iron Age crania from Adittanallur in the Tinnevally
District of South India (1963). The origin of the broad-headed strain allied to Alpine and
Armenoid lies primarily among the brachycephalic hordes of prehistoric Homo alpinus
stock of Central Asia. However, the original source of brachycephaly in Western India
appears to have come from Scytho-Iranians who had infiltrated from the ethnic intrusion
of the Sakas, Huns, Kushans and Abhiras. Today the stronghold of this type is in Bengal,
Rajasthan and Gujarat.
ေရွးအက်ဆံုး သက္ေသသာဓက အျဖစ္ ဤလူမ်ိဳးမ်ား၏ မ်ိဳးရိုးဗီဇ (elements) ကို အင္ဒုျမစ္ဝွမ္း (သို ့) ဟင္ဒုျမစ္ဝွမ္း မွာ ေတြ ့ရေသာ Chalcolithic crania တခ်ိဳ ့ႏွင့္ အင္းဒီးယားေတာင္ပိုင္း တင္ေနဗယ္လီခရိုင္ (Tinnevally district)အဓိတနာလူရ္   (Adittanallur) ေဒသတြင္ေတြ ့ရေသာ  သံေခတ္က crania တခ်ိဳ ့တြင္ျဖစ္၏။ (၁၉၆၃) ။ မူလဘူတျဖစ္ေသာေခါင္းႀကီးသူ လူမ်ိဳးစုမ်ား ၏ ေသြးဗီဇမွာ  Alpine ႏွင့္  Armenoid တို ့ႏွင့္ ပတ္သက္ေနျပီး ၊ အေျခခံအားျဖင့္ အာရွအလယ္ပိုင္းက သမိုင္းမတင္မီအခ်ိန္က၊ brachycephalic အုပ္စု (hordes)ျဖစ္ေသာ “ဟိုမို အယ္လ္ပိုင္နာ့စ္” အမ်ိဳးႏြယ္ဝင္ျဖစ္၏။ သို ့ရာတြင္ အေနာက္အင္ဒီးယ တြင္မူ  brachycephaly  တို ့၏ မူလ “ဆိုက္သို-အီရန္နီယန္း (Scytho-Iranians)  ျဖစ္၏။ “ဆိုက္သို-အီရန္နီယန္း (Scytho-Iranians)” မ်ားမွာ  ဆာကာမ်ား(Saka)၊ ဟူန္မ်ား (Huns)၊ ကိုသွ်မ္းမ်ား (Kushans) ႏွင့္ “အဘီရ မ်ား(Abhiras)” တို ့က ေသြးေႏွာစိမ့္ဝင္လာေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္၏။ 
အထက္ဆိုခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေထာက္ရႈ ၍ အဘိရာဇာ သည္ မြန္ဂိုလိြဳက္-မဂိုလ္လူမ်ိဳး တို ့၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ျပီး သူ ႏွင့္ အတူ တေကာင္းျမိဳ ့တည္ရာ ေခတ္သစ္ျမန္မာ-ဗမာျပည္ အထက္အညာ သို ့လာခဲ့ႀကစဥ္က သူ ႏွင့္ အတူ အနည္းဆံုး  “သက္လူမ်ိဳး (Saka)၊” “ကိုသွ်မ္းမ်ား (Kushans)” ႏွင့္ “အဘီရ မ်ား(Abhiras)” ဆိုသည့္ လူမ်ိဳးမ်ား ပါဝင္ခဲ့၏။ ေရွးေခတ္က လူမ်ား ေရႀကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ရွာေဖြ ေရႊ ့ေျပာင္းသည့္ အခါ ေခါဘဏီ တပ္ႀကီးခ်ီ သကဲ့သို ့ေရႊ ့ေျပာင္းႀကေႀကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ 
ဤသို ့ဆိုျပီးရကား “ျမန္မာအစ တေကာင္းက”  (သို ့) “ဗမာအစ တေကာင္းက” အဆို မွန္သည္ဟု ယူရာ၏။ သို ့ျဖစ္  ယုတိၱ မတန္၊ေရွ ့ေနာက္ ေႀကာင္းက်ိဳးမညီ ဟု ဦးဖိုးလတ္ ေဝဖန္ခဲ့ေသာ Prof. Luce ၏  “ျမန္မာအစ ေက်ာက္ဆည္က”  အဆိုမွာ အလိုမေလွ်ာက္ ပယ္ထားျပီးျဖစ္ခဲ့၏။
Prof. Luce ႏွင့္ ေဒါက္တာ သန္းထြန္း အပါအဝင္ သမိုင္း ဆရာႀကီးမ်ား ၏ အဆိုအမိန္ ့ မ်ားကို  ေခတ္မီေတြ ့ရိွခ်က္မ်ား နွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ခ်ိန္ထိုး ၍ အေထာက္မထား ခိုင္လံုသည္မ်ားကို တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းပါသည္။ 
     ဤ ေနရာမွာ စာေရးသူ ကၽႊန္ေတာ္တို ့ေရးသည့္ မြန္ဂိုလိြဳက္-မဂိုလ္လူမ်ိဳး ဆိုလို ့တရုတ္လူမ်ိဳးဟု မယူဆေစလိုပါ။ မြန္ဂိုလိြဳက္-မဂိုလ္လူမ်ိဳး၏ မူလေဒသမွာ Central Steppe ျဖစ္ေသာ္လည္း အႏွီလူမ်ိဳးမ်ား အင္းဒီးယားနိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ဟင္ဒူျမစ္ဝွမ္းေဒသ ကို ပထမ ဝင္ေရာက္ လာျပီး၊ ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား နွင့္ေသြးေႏွာ၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားေရာျပီးေနာက္မွ၊ ယေန ့ ေခတ္ျမန္မာျပည္ လို ့ေခၚေသာ ေဒသႀကီးသို ့ တေရြ  ့ေရြ  ့ဝင္ေရာက္လာခဲ့ႀကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တရုတ္၊ဂ်ပန္၊ဘူတန္၊တိဘက္၊ နီေပါလ္ စသည္လူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ တူရကီ လူမ်ိဳးမ်ားပါ မြန္ဂိုလိြဳက္-မဂိုလ္လူမ်ိဳး တြင္ပါဝင္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ထဲသို ့ ဝင္လာ သူမ်ားမွာမူကား၊ ေသြးေႏွာျပီး အင္ဒီးယားဇာတိမ်ား ဟုယူရပါမည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ျပီး အဆိုပါစာတန္းကိုဖတ္ပါ။

Indian Anthropology
Date: 24th May 2014.
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ မွာ ပေရာ္ဖက္ဆာ ဘနာဂ်ီ PROF. R. D. BANERJI (၁၉၃၃) ရဲ့ “THE AGE OF THE IMPERIAL GUPTAS” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္က ေရးသား ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ စာအုပ္မွျဖစ္ပါတယ္။ ပေရာ္ဖက္ဆာ ဘနာဂ်ီ အဆိုအရ တေကာင္းမွာ အင္းဒီးယား အင္ပါယာ ဘုရင္   သမုဒရာဂုပတား  ( Samudra Gupta : c335-c375 AD)       တည္ထားခဲ့တဲ့ “အလာဟာဘတ္ ေက်ာက္စာ= Alahabad Pillar Inscription”   မွာ လာရိွတဲ့ “ေဒဝါက= Davaka” ေခၚ ျမိဳ ့ေတာ္နဲ ့ တိုင္းျပည္သည္ “အဘိရလူမ်ိဳးမ်ား= Abhiras” ေနတဲ့ အထက္ ျမန္မာ-ဗမာနိဳင္ငံ တေကာင္း ျဖစ္ျပီး၊ အင္းဒီးယား အင္ပါယာ  သမုဒရာဂုပတား ကို သစၥာ ခံတဲ့ မင္းေနျပည္ ဟုဆို၏။ ဤ သည္မွာ ယခင္တင္ျပခဲ့ျပီးေသာ အေထာက္ အထားျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးႀကည့္ မည္ဆိုက ျဖစ္နိဳင္စရာ အေျခခံရိွေပသည္။ ေဖာ္ျပပါ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တင္ျပေသာေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ အျပင္ “အလာဟာဘတ္ ေက်ာက္စာ= Alahabad Pillar Inscription” ကိုလည္း ထည့္သြင္းပါသည္။ 

This statement can also be verified by the great historians of Asia and Europe.
Evidences from the ancient Indian inscriptions (Banerji; Pp 20)
The countries and tribes mentioned in the Allahabad pillar inscription of Samudragupta indicate the limits of the zone of Samudragupta's influence pretty accurately.
Kings of Samatata, Davaka, Kamarupa, Nepala and Kartrpura are mentioned as princes on the
frontiers (pratyanta-nrpati). Of these names only Davaka cannot be definitely located; Samatata
is South-Eastern Bengal, Kamarupa is lower Assam, Nepala is the valley of the same name and
Kartrpura the Kangra valley. Therefore the empire of Samudragupta was bounded on the
East by the Delta of the Ganges and Assam and on the North by the valleys of Nepal and Kangra.
Davaka is generally taken to be Daccan. But according to another theory it may be the ancient kingdom of Tagaung in upper Burma. Therefore the Northern part of the Ganges Delta may have been included in the empire of Samudragupta. In the same place of the Allahabad pillar inscription a number of tribes are mentioned. 1. Malavas, 2. Arjunayanas, 3. Yaudheyas, 4. Madrakas, 5. Abhiras, 6. Prarjunas, 7. Sanakamkas, 8. Kakas and 9. Kharaparikas. (Prof. R.D. Banerji  M.A. Mahindra Chandra Nandy: Professor of Ancient Indian History and Culture, Benares Hindu University. )“အလာဟာဘတ္ ေက်ာက္စာ= Alahabad Pillar Inscription” မွာ ျမန္မာ-ဗမာ ေရွးေဟာင္း ေက်ာက္စာမ်ားႏွင့္ ဆင္တူျပီး တိုက္ဆိုင္ေလ့လာသင့္သည့္ အင္ဒီးယားနိဳင္ငံ က ေခတ္ျပိဳင္ (Contemporary) သမိုင္းျဖစ္ပါသည္။ စာရႈသူ လူႀကီးမင္းတို ့ ကို မွတ္ခ်က္ျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ 


  Photo: Courtesy of Google:  “အလာဟာဘတ္ ေက်ာက္စာ= Alahabad Pillar Inscription” 


                   ေဖာ္ျပပါ ျမေစတီေက်ာက္စာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့ေလသင့္ပါ၏။

                                                 Photo: Courtesy of Google:

Date: 25th May 2014.
ျမန္မာ-ဗမာ၊ သွ်မ္း- ကေမၻာဇ-ယိုးဒယား၊ တို ့သည္ အသားအေရာင္၊ လူပံုသဏၭာန္ စသည္ျဖင့္ ျခားနားမႈ မရိွလွပါ။ ယိုးဒယား- ကေမၻာဇ-သွ်မ္း တို ့သည္လည္း Kambuja မ်ားပင္ ျဖစ္ေႀကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပျပီးပါျပီ။ ျမန္မာ-ဗမာ တို ့ အင္မတန္မွ ေလးစားႀကည္ညိဳ ႀကေသာ အင္ဒီးယား အင္ပါယာ ဘုရင္ႀကီး အေသာက (အရႊတ္ကား= King Asoka) ၏ ကာသီယာဗာ (Katiavar) ေက်ာက္စာတြင္ Kambuja= ကေမၻာဇ လူမ်ိဳးတို ့မွာ ထို ဘုရင္ အေသာက လက္ထက္ေတာ္က အင္ဒီယား အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း အင္ဒု (ဝါ) ဟင္ဒုျမစ္ဝွမ္း ေဒသ ဂူဂ်ရတ္ ႏွင့္ ပန္ဂ်တ္(ဘ) ျပည္နယ္တို ့တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေႀကာင္း အေထာက္အထား တခုလည္းျဖစ္ပါသည္။
ထို ့ျပင္ ယိုးဒယားနိဳင္ငံသား တခ်ိဳ ့မွာ “ယာဒူး= Yadu သို ့မဟုတ္ ယာဒဝ = Yadava” ဆို သည့္ ေရွးေခတ္ အင္ဒီးယား လူမ်ိဳးႏြယ္ မ်ားျဖစ္သည္ ဟုလည္း ယူဆရန္ အေႀကာင္းရိွေပသည္။ တဖန္ ယာဒူး၊ ယာဒဝ တို ့မွာလည္း၊ အဘိရလူမိ်ဳး ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆို သျဖင့္၊ သွ်မ္း- ကေမၻာဇ နွင့္ ျမန္မာ-ဗမာ တို ့မွာ မ်ိဳးႏြယ္စု တစုတည္းက၊ သို ့မဟုတ္ အတူေန ေဒသတခုတည္းက မ်ိဳးစုငယ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေပသည္။ ဤအဆိုကို ေထာက္ခံသည့္ အေထာက္အထား အမ်ားအျပားပင္ အင္တာနက္ တြင္ရွာေဖြ ေတြ ့ရိွနိုင္ပါ၏။
သို ့ေသာ္ သွ်မ္း- ကေမၻာဇ-ယိုးဒယား လူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ၊ မတူကြဲျပားေႀကာင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ၊ စာအုပ္စာတန္း တြင္ဖတ္ပါ။  စာအုပ္ကို ျပဳစုသူမွာ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ့ အစိုးရ အရာရိွ တဦးပင္ျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္တိုင္းသားတို ့၏ အရည္အခ်င္းကား စနစ္တက်ေလ့လာ စူးစမ္းျပီး မွတ္တမ္းျပဳသည့္ အေလ့အထျဖစ္၏။ စာရႈသူလူႀကီးမင္းတို ့ ဖတ္ရႈေဝဖန္ နိဳင္ရန္ ေဖာ္ျပပါသည္။ ျမန္မာ-ဗမာ ႏွင့္ ယိုးဒယား-သွ်မ္း လူမ်ိဳး တို ့ကို ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ႏွိမ္ခ်ေရးထားသည္ကို ေတြ ့ရသျဖင့္ ယခင္က စာအုပ္ကို ေဖာ္ျပရန္ စာေရးသူ ကၽႊန္ေတာ္တို ့ ဝန္ေလးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤ စာအုပ္ကို သမိုင္းဆရာႀကီး ေတြ ့ရိွဖတ္မိျခင္း ရိွဟန္မတူပါ။ အကယ္ ၍၊ဆရာႀကီးသာ  စာအုပ္ကိုဖတ္မိပါက သူ၏ အျမင္ႏွင့္ အယူအဆမ်ားမွာ တမ်ိဳးျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။ 

ဆက္ပါဦးမည္။
 

No comments:

Post a Comment