Monday, May 26, 2014

ျမန္မာ့သမိုင္း တာရိုးမ်ား၊ က်ိဳးသြားေလျပီလား(၃)။ယေန ့လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းရိွျပည္သူလူထု၊ အတိုက္အခံနိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ ့အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံရပ္ျခား ကမၻာ့တိုင္းျပည္မ်ားသို ့ အေႀကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ေရာက္ေနႀကသူမ်ား- နိုင္ငံေရးသမား၊ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား နွင့္သာမန္လူမ်ား အပါအဝင္နွင့္ နိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ လူေတာ္ေတာ္မ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ လက္ရိွႀကံုေတြ ့ေနရတဲ့ ျပသနာေတြ သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေႀကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တြင္သာတာဝန္ရိွသလို အျပစ္ဟူ သမွ် ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ပံုခ်လို ႀက၏။ ပံုခ်ေနႀက၏။ သို ့ျဖစ္ရာ ၁၉၄၈-၂၀၁၁ ထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရမ်ား အေႀကာင္းကို မေလ့လာမီ၊ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္း တေထာင္ ပုဂံအေနာ္ရထာမင္း လက္ထက္မွ စ ၍ ပါေတာ္မူရရွာသည့္ ကုန္းေဘာင္ဆက္ သီေပါမင္း အထိ ျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္ ကအေျခအေနကို အနည္းငယ္ ေဆြးေႏႊးလိုပါ၏။ 

ထိုသမိုင္းမွာ
ျမန္မာ့သမိုင္း - ပထမျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္။

(၁) ၁၀၄၄-၁၀၇၇ အေနာင္ရထာမင္း သည္ ပထမျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့၏။ ရခိုင္ျပည္ကို က်န္စစ္သား၏ ျမေစတီ (မရေစတီ) ေက်ာက္စာျဖင့္ ေက်ာ္ေစာထင္ရွားခဲ့ေသာ၊ ရာဇကုမာရ္ ေခၚ ေဇယ်ေခတၱရ က နယ္စားအျဖစျ္ဖင့္္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့၏။ က်န္စစ္သားမင္း သည္ တရုတ္ျပည္ ေခၚ စိန္ ့တိုင္း (စိန= Cina အင္ဒီးယားစကား၊ပါလိ ႏွင့္ ဘန္ဂါလီစကားျဖစ္၏။) သို ့ သံတမန္ ေစလႊတ္ခဲ့၏။ တရုတ္အင္ပါယာ ဘုရင္က ျမန္မာျပည္ကို ဗရာမာ = Brahma အင္းဒီးယားနိုင္ငံ ဟု အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ ေပသည္။ ဤအခ်က္ကို ေထာက္ ၍ ျမန္မာနိုင္ငံ သည္ ထိုအခ်ိန္ ေအဒီ ၁၁ ရာစုကပင္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္စိုးျပီး နယ္ေျမအတိုင္းအတာ တခုကို ပိုင္ဆိုင္ေသာနိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္ကို အျငင္း ပြားဖြယ္ မရိွေပ။  ထိုပထမျမန္မာနိုင္ငံနယ္နမိတ္ထဲမွာ မြန္တို ့ဌာေန ရာမည အပါအဝင္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ တခုလံုးႏွင့္ ရခိုင္တျပည္လံုးပါဝင္ ခဲ့ေပသည္။ 

ဤအခ်က္ကို ကရင္၊ မြန္ ႏွင့္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားတို ့ျငင္းရန္ အေႀကာင္း မရိွပါ။
သမိုင္း အေထာက္အထားမ်ား ကို ေရွ ့တြင္ တင္ျပျပီးေသာ စာတန္းမ်ားတြင္ ဖတ္ရႈေတာ္မူႀကပါ။


ကား ျမန္မာ့သမိုင္း တာရိုး တခုျဖစ္၏။

Prof. G.H. Luce က ထို ျမန္မာ့သမိုင္း တာရိုး အတြင္းမွာ သမိုင္းေျမျမွပ္မိုင္းဗံုးမ်ား ႏွင့္အလားသဏၭာန္တူေသာ ဒိြဟျဖစ္စရာ၊ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္စရာ၊ အျငင္းပြားစရာမ်ား စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ fiction ဟုေခၚေသာ မေရမရာအေႀကာင္းမ်ားကို အေထာက္အထားမရိွဘဲ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ထည့္ေရးခဲ့၏။ ထိုကဲ့သို ့ေသာ အေႀကာင္းခ်င္းရာမ်ားကို စာေရးသူက သမိုင္းေျမျမွပ္မိုင္းဗံုးမ်ားဟု ေခၚပါသည္။ ယခုေခတ္ ေရွ ့မမီ ေနာက္မမီ ဘေလာ့ဂါ တခ်ိဳ ့ ဥပမာ ပီေက၊မသက္ဇင္ စသူမ်ားက အမွားမ်ားကို အမွန္အျဖစ္ယူကာ အင္တာနက္တြင္ ေရးသား ႀကသည့္အခါ  အဆိုပါ သမိုင္းေျမျမွပ္မိုင္းဗံုးမ်ားက  ိုေဖာက္ခဲြလိုက္သည့္အလား   ျမန္မာ့သမိုင္း တာရိုး မ်ား  က်ိဳးေပါက္ေလေတာ့၏။ ဥပမာတခုမွာ Prof. G.H. Luce ၏ “ျမန္မာအစ ေက်ာက္ဆည္က” ဆိုသည့္ အေထာက္အတား မခိုင္လံုေသာ စိတ္ကူးယဥ္ တခုျဖစ္၏။

ဘာေႀကာင့္ Prof. G.H. Luce စိတ္ကူးယဥ္ပါသလဲ။ ဘယ္သူ ့အက်ိဳး အတြက္ျဖစ္သလဲ။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ က်န္စစ္သားမင္းသည္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး၏ သားျဖစ္ပါလ်က္နဲ ့ မဟုတ္သေယာင္ေယာင္ေရးခဲ့၏။ သို ့ျဖစ္  “က်န္စစ္သား” အမည္ရိွ ရုပ္ရွင္မွာ က်န္စစ္သားမင္းသည္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး၏  သားမဟုတ္ဟု တင္ျပ၏။ အမွားမ်ားကို ထပ္ကာတလဲလဲ ေရးႀကေျပာႀကသည့္အခါ ေႏွာငး္လူ တို ့က အမွားကို အမွန္ဟု ထင္လာႀကေတာ့၏။ ဤသို ့ျဖစ္ျခင္းကို ျမန္မာ့သမိုင္း တာရိုး က်ိဳးေပါက္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။
 
ျမန္မာ့သမိုင္း - ဒုတိယျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္။

ဒုတိယျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ ကို တည္ေထာင္ခဲ့ႀကေသာ ျမန္မာ-ဗမာ ဘုရင္မ်ားမွာ မင္းႀကီးညိဳ (ေအဒီ ၁၅၄၉-၁၅၃၀) နန္းသက္ ၄၅ႏွစ္ (ေအဒီ ၁၄၅၉-၁၅၃၀)ႏွင့္ သား တပင္ေရႊထီး (ေအဒီ ၁၅၁၆-၁၅၅၀) က ေအဒီ၁၅၃၀ တြင္ နန္းတက္ ၍ သားမက္ ဘုရင့္ေနာင္ ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာ( ၁၅၁၆-၁၅၈၁) ေအဒီ ၁၅၅၀ ခုႏွစ္တြင္ နန္းတက္ခဲ့သည္။ မင္းႀကီးညိဳ သည္ စီးခ်င္းထိုးရာတြင္ လူစားမထိုးဘဲ သူကိုယ္တိုင္ စီးခ်င္းထိုး သည္ဟု သမိုင္းတြင္ ေတြ ့ရ၏။

အခ်က္က မင္းႀကီးညိဳ ၏ သတၱိ၊ လက္ရံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္ အခ်င္း ကိုျပ   ေပသည္။ သို ့ျဖစ္၍လည္း ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ ့အစိုးရ အလိုေတာ္ရိ သမိုင္းဆရာတို ့က မင္းႀကီးညိဳ သည္ ရန္စြာကာ နယ္ခ်ဲ ့လိုသူဟု အမနာပ ေရးျခင္း ျဖစ္တန္ရာ၏။
   ဘုရင့္ေနာင္ မင္းႀကီးက ဒုတိယ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ၏ နယ္နမိတ္သည္လည္း နိုင္ငံတကာ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေရးမွတ္ ထားႀက သျဖင့္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ားရိွျပီးျဖစ္၏။ ဒုတိယ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏ ေျမပံုကို ရႈပါ။
 

                   Courtesy of Google: Map of Taungoo Empire(1580)

ဒုတိယျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ကို ေတာင္ငူအင္ပါယာ = Taungoo Empire ဟုလည္းေခၚႀက၏။ မင္းႀကီးညိဳတည္ခဲ့သည့္ ေတာင္ငူနန္းေတာ္ နွင့္ေနျပည္ေတာ္ကို အစဲြျပဳ ေခၚျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ဘုရင္ေနာင္မင္းတရားႀကီး သိမ္းသြင္းခဲ့ေသာဒုတိယျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ပိုင္နက္နယ္နမိတ္မွာ က်ယ္ဝန္းလွ၏။ အာသံျပည္နယ္၊ ယိုးဒယား၊ လာအိုႏွင့္ ခမာနိုင္ငံနယ္စပ္ထိေရာက္၏။ ဤသည္မွာလည္း အျငင္းပြားဖြယ္မရိွ ေအာင္ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ မွတ္တိုင္မ်ားရိွ၏။ 

                                             တပင္ေရႊထီး 


            Photo Source : Courtesy of Google. Credit Maung Maung Oo


                                            ဘုရင္ေနာင္

                              Photo Source : Courtesy of Google


ဘုရင္ေနာင္ကို ယိုးဒယားသွ်မ္းလူမ်ိဳး၊ ယခုထိုင္းနိဳင္ငံသားမ်ားက ခ်စ္ျမတ္နုိးႀက၏။ ႀကည္ညိဳေလးစားႀက၏။ ဘာေႀကာင့္ သူတို ့နိုင္ငံ စစ္တိုက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး ယိုးဒယားနိုင္ငံကို ျမန္မာနိုင္ငံနယ္နမိတ္ အတြင္းသြင္းကာ ျမန္မာလက္ေအာက္ခံအျဖစ္ သိမ္းသြင္းခဲ့ေသာ ဘုရင္ေနာင္မင္းတရားႀကီးကို သူတို ့ ယိုးဒယားျပည္သားမ်ားက ခ်စ္ခင္ႀကည္ညိဳေလးစားႀကတာ ျဖစ္ပါသနည္း။
ဘုရင့္ေနာင္သည္ သူရ သတိၱ ရိွ၏။  စစ္ပရိယယ္ႀကြယ္ဝ၏။ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ရိွ၏။ ဥာဏ္ပညာႀကီးမားသည့္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္၏။ ရုပ္ရည္ရူပကာလည္း ေခ်ာေမာ၏။ ရုတ္ရင္းႀကမ္းတမ္းသူ မဟုတ္ျခင္းမွာလည္း  ခ်စ္ခင္စရာျဖစ္ခဲ့၏။ ေနာက္တခ်က္က ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားႀကီး ကိုယ္တိုင္ ကမ္ဘုဂ် (Kambuj) ေခၚ ကေမၻာဇ (ဝါ) သွ်မ္း အႏႊယ္ပင္ ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ဟုဆိုရေပမည္။ ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားႀကီး သည္ ပဂိုး(ပဲခူး) ဟံသာဝတီကို “ကေမၻာဇ သဓီ ” ဟုမွည့္ေခၚခဲ့ျခင္းေႀကာင့္  သို ့ယူဆရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
   ယခင္က စာတန္းတေစာင္တြင္ သွ်မ္း ေခၚ ကေမၻာဇလူမ်ိဳး (Kambuj tribe) တို ့၏ မူလဘူတ ဇာတိေျမမွာ ယခု အာဖဂံနစ္စတန္နိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရိွ “ ပါမီရ္အေသး (ဝါ) ပါမီရ္ငယ္ = Little Pamir ”  ျဖစ္ပါ၏။ ကၽႊန္ေတာင္တို ့ ဝန္ဇင္းမင္းရာဇာ  စာမ်က္ႏွာတေနရာတြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ အတိုင္း ျမန္မာႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းက သွ်မ္းမ်ားႏွင့္ ယိုးဒယားသွ်မ္း တို ့မွာ မိဘမ်ိဳးရိုး တခုတည္းျဖစ္ေသာ  ကေမၻာဇ(Kambuj) တို ့က ဆင္းသက္ခဲ့သျဖင့္၊ အေနာက္တိုင္း ကိုလိုနီ အစိုးရမ်ား၏ လူမ်ိဳးေရး ခဲြျခားရန္တိုက္ေပးသည့္ သမိုင္းမ်ားကို လစ္လ်ဴရႈ ပယ္ခ် ျပီး ယိုးဒယားသွ်မ္းတို ့က ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားႀကီး ကို “ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာကို ေအာင္ျမင္သည့္ အင္ပါရာ ဘုရင္ႀကီး-   (Phu Chana Sip Htit - Conqueror of the Ten Directions.) ဟုပင္ ဂုဏ္ျပဳတင္စား ေခၚခဲ့ႀကပါသည္။ ယိုးဒယားတြင္ အင္မတန္ ေခတ္စားသည့္ သီခ်င္းတပုဒ္ကို နားေသာတ ဆင္ႀကည့္ႀကပါ။ Hla Oo’s Blog ကိုလည္း သြားလည္ႀကပါ။


ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္ခ္ ကိုႏွိပ္ျပီးဖတ္ပါ။

တပင္ေရႊထီး ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ ဒုတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 

 ကား ျမန္မာ့သမိုင္း တာရိုး ေနာက္တခုျဖစ္၏။

ျမန္မာ့သမိုင္း - တတိယျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ။
အေလာင္းဘုရား (ေအဒီ ၁၇၅၂- ၁၇၆၀)
ေတာင္ငူမင္းဆက္ ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းမွာ ေအာက္ျမန္မာျပည္က မြန္-သွ်မ္းတို ့က အင္းဝ ေနျပည္ေတာ္ အထိ  ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ႀကသည္။ မြန္ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္လွ ဆို၏။ အင္းဝ စစ္ရႈံး   မြန္တို ့၏ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုခံခဲ့ရ၏။ လူသူမ်ားလည္းေသေႀကျပက္စီးခဲ့၏။

   ထိုအခါ မုဆိုးဖို ရြာသူႀကီး ဦးေအာင္ေဇယ် ေခၚ Jaya (ဂ်ာယား) ဆိုတဲ့ ကုလားႀကီးက ဝါးရင္းတုတ္ကိုင္ တပ္ဖဲြ ့မ်ားကို စတင္ဖဲြ ့စည္းျပီး ျပန္လွန္တိုက္ခိုက္ရန္ လူသူစုေဆာင္းခဲ့သည္ဟု မွတ္ခဲ့ဘူး၏။ ထို ့ေနာက္ ဦးေအာင္ေဇယ်၊     သားေတာ္ ေနာင္ေတာ္ႀကီး ႏွင့္ ေနာင္ ဆင္ျဖဴ ့ရွင္    ျဖစ္လာမည့္ ေျမဒူးမင္းတို ့ ကေအာက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ယိုးဒယားကို အခက္အခဲမ်ားစြာ၊ ခုခံတိုက္ခိုက္မႈ မ်ားစြာ ကိုေက်ာ္လႊား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တပ္သားမ်ား၊ေသြးေသာက္တပ္မွဴးမ်ား အသက္ေသြးႏွင့္ ရင္းျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ျပန္လည္တည္တန္ ့ခိုင္မာေအာင္ ဦးေအာင္ေဇယ် က တိုက္ခိုက္သိမ္းသြင္း ခဲ့ရျခင္းျဖစ္၏။ ဤသို ့တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ နယ္နမိတ္ကို တတိယျမန္မာနိုင္ငံ ေတာ္ ဟု  ေခၚတြင္ခဲ့၏။ ဤသည္မွာလည္း သမိုင္းမွတ္တိုင္ျဖစ္ေပသည္။
 ဆင္ျဖဴ ရွင္ ေျမထူးမင္း၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ယေန ့ေခတ္ ျမန္မာ-ဗမာ တို ့အတြက္လြန္စြာ ေက် းဇူးႀကီးလွ၏။ မြန္အမ်ိဳ းသားတို ့ စဥ္းစားနားလည္ႀကရန္ လိုေပသည္။ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး ဦးေအာင္ေဇယ် ႏွင့္ ဆင္ျဖဴ  ရွင္ေျမထူးမင္းတို ့မစြမ္းေဆာင္ခဲ့ႀက လွ်င္ ျမန္မာနိဳင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာ-ဗမာ ဆိုတာ ဒီကေန ့ ရိွမည္မဟုတ္ေပ။ 

မင္းကိုယ္နိဳင္၊  ျမန္မာဘုရင္မင္းမ်ားကို မျပစ္မွားေကာင္းေပ။ ဒီဘုရင္မ်ား တည္ေထာင္ထားခဲ့ တဲ့ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ ေမာင္ရင္ လူျဖစ္ခဲ့ရတာကို သတိခ်ပ္ပါ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္ခ္ကို ႏွိပ္ျပီး ဆင္ျဖဴ ရွင္ ေျမထူးမင္း အေႀကာင္း သမိုင္းေကာင္းကို ဖတ္ပါေလ။

ဆင္ျဖဴ ရွင္ ေျမထူးမင္း  ယခုအခါ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ တြင္ ဆင္ျဖဴ ရွင္ေျမထူးမင္း ကဲ့သို ့ ျပည္ပရန္ေကာ ျပည္တြင္းရန္ကိုပါ တခ်ိန္တည္း တိုက္ခိုက္ေအာင္နိုင္သူ မည္သူ ရိွပါ သနည္း။ ၁၉၅၀ မွ ၁၉၆၀ ႀကား တြင္ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ ႏွင့္ အခ်ိဳ ့ တပ္မွဴ း ဗိုလ္မွဴ းမ်ားကား ရိွ၏။ မည္သူ၏ ဦးေဆာင္မႈ ျဖစ္ခဲ့ပါသနည္း။ စဥ္းစား အေျဖရွာပါ။


ဒီေနရာမွာ Jaya ဆိုတဲ့ Sanskrit စကား အနက္ကို အနည္းငယ္ ေရးပါမည္။ Jaya or Jayam ၏ အနက္မွာ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္သူ လို ့ျဖစ္ပါတယ္။ နာမည္ဆို ရင္ ေယာက္်ားေလး ေဇယ် = Jaya  Victor ။ အင္းဒီးယန္း= ကုလားေတြက် မိန္းကေလးနာမည္လည္း Jaya လို ့မွည့္ေခၚေတာ့ Victoria ေပါ့။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ ကို ဖတ္ရႈပါ။Jaya (Sanskrit) [from the verbal root ji to conquer] Conquering, winning, victorious. As a noun, conquest, victory, hence a favorite proper name, applied to gods and goddesses, Arjuna, the sun, etc.  

Jaya-indriyanam is a philosophical term meaning victory over or restraint of the senses.

Dictionary source:
Rakefet
More:
English to English translation of jaya 
အျပည့္အစံုကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္ခ္ ကိုႏွိပ္ျပီးဖတ္ပါ။

  Jaya in English 

သို ့ျဖစ္ရာ"ေဇယ်" မွာလည္း ေအာင္ ပင္ျဖစ္  "ေအာင္ေဇယ် " မွာ "ေအာင္ေအာင္ " ဟု အနက္ထြက္၏။

ဤသည္မွာလည္း  ျမန္မာ့သမိုင္း တာရိုး ေနာက္တခုျဖစ္၏။
      မည္သူမဆို ျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္ပါက အထက္ပါ တင္ျပခဲ့သည့္ ပထမ၊ ဒုတိယ ႏွင့္ တတိယ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ နယ္နမိတ္ တို ့ကို လက္မခံ ဘူးဆို လွ်င္ မိမိကိုမိမိ ျမန္မာနိုင္ငံသား ဟု ေခၚနိုင္ပါမည္ေလာ။ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႀကည့္ပါ။

သို ့ျဖစ္ရာ ဤနယ္နမိတ္ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါးလာခဲ့ရင္၊ ဘယ္ေခတ္မွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဘုရင္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ စစ္ျပီးေခတ္ အစိုးရမ်ားဘဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီနယ္နမိတ္ကို ကာကြယ္ရပါလိမ့္မည္။ ဤတာဝန္သည္ အလိုအေလွ်ာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ပခုန္းေပၚမွာရွိသည္မွာလည္း ကမၻာ့ နိုင္ငံအသီးသီး ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နားလည္မႈပင္ျဖစ္ပါ၏။  ဤသို ့ဆိုျပီးကား၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဘုရင္မ်ားက အာသံ၊ မဏိပူရ ႏွင့္ ရခိုင္ေဒသ ကို အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္းရန္ ပုန္ကန္ျခားနားသူမ်ားကို စစ္အင္အားျဖင့္တိုက္ခိုက္ ႏွိမ္နင္း ျခင္းမွာ ျမန္မာ-ဗမာ တို ့ က ရန္စြာျခင္း မဟုတ္ေပ။ မိမိ ပိုင္နက္ နယ္ေျမမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ကို သစၥာ ခံသည့္ နယ္စားပယ္စားမ်ားကို ေသြးထိုးကာအားေပးျခင္း ၊ နာမည္ခံစီးပြားေရး ကုမ္ပဏီအမည္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ားကို၊ ျမန္မာ့- ဗမာ့ တပ္မေတာ္က တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းသည့္အခါ  ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီ အစိုးရ က ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း မ်ား သာျဖစ္၏။ ျမန္မာ-ဗမာနိုင္ငံ၏ သယံဇာတမ်ား ႏွင့္ ထြက္ကုန္မ်ားကို လက္ဝါးႀကီး အုပ္ ေမာင္ပိုင္စီးလိုျခင္း၊  အခ်ဳပ္အျခာအာဏာျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရပ္တည္လာခဲ့တဲ့ နိုင္ငံ ကို သူတို ့ မတရား ဝင္ေရာက္  စြက္ဖက္သည့္ျပင္ သမိုင္းကို  သူတို ့အလိုက်ေရးကာ၊တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားမွာ  ေသြးခ်င္းမ်ားျဖစ္မွန္း သိပါလွ်က္၊ ေသြးခဲြျပီး ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျခင္း၊
  ေရးသားျခင္း၊ ေျပာင္ စြက္ဖက္ျခင္းမ်ားစြာကို အေထာက္အထားမ်ား နွင့္တကြေတြ ့ရ၏။  

    ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ ့အစိုးရ အရာရိွမ်ားႏွင့္ ထိုေခတ္က ျမန္မာ သမိုင္းဆရာႀကီး တခ်ိဳ ့သည္ ျမန္မာ-ဗမာ ဘုရင္မ်ား ရန္စြာ၊ နယ္ေျမခ်ဲ ့သည္ဟုေရး၏။ ေကာက္ညွင္းက ဆန္ႀကမ္းကို စီးသည္ဟု ဆိုျခင္း၊ သူခိုးက လူဟစ္ျခင္းဟု မညွာမတာ မွတ္ခ်က္ျပဳသင့္လွ၏။ ထို ့ထက္ပိုဆိုးသည္က ယခုေခတ္ ျမန္မာ-ဗမာ သမိုင္းဆရာ တခ်ိဳ ့ကပါ ျမန္မာ-ဗမာ ဘုရင္မ်ားက ရန္စြာျပီး ၊ အာသံ၊ မဏိပူရ တို ့ ႏွင့္ေအာက္ျမန္မာ-ဗမာျပည္ မြန္ရာမညကို ဝင္တိုက္သည္ဟု ေရး၏။ ျမန္မာ-ဗမာျဖစ္ပါလွ်က္ ဤေဒသမ်ားမွာ ဗရာမာေဒသ ေခၚ ျမန္မာ-ဗမာနိုင္ငံ၏ တစိတ္တေဒသ ဆိုတာကို အဆိုပါ ျမန္မာ-ဗမာ သမိုင္းဆရာႀကီးမ်ား၊ဆရာသစ္မ်ားက ဘာေႀကာင့္ လက္မခံနိုင္ႀကပါသနည္း။
  ဤအျပဳအမူမွာ သမိုင္းတာကို ခိုင္မာေအာင္ ဆည္ဖို ့ထိန္းသိမ္းရမည့္ အစား ျမန္မာ-ဗမာ သမိုင္းဆရာမ်ားက ပင္္ ပါဝင္ကာ သမိုင္းတာမ်ားက်ိဳးေပါက္ေအာင္ လံု ့လျပဳႀကသည္ဟု ယူဆ ရာ၏။ စိတ္မေကာင္းစရာ ေတြ ့ရ၏။ အေထာက္အထားမ်ား ရိွ၏။

ျမန္မာ-ဗမာဘုရင္မ်ား၊( မြန္၊ဗမာ၊ ရခိုင္၊သွ်မ္း၊ ခ်င္း )အားလံုး တဦးႏွင့္တဦး မသင့္ျမတ္သည့္အခါ စစ္တိုက္ခဲ့ျခင္းမ်ားရိွ၏။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး ျပဳမူခဲ့ျခင္းမ်ားလည္းရိွ၏။ မေကာင္းေသာ အနိတၱာရံု သမိုင္းမ်ား ပင္ျဖစ္၏။ ယိုးဒယား- သွ်မ္းမ်ားမွာလည္း အင္ဒီးယား မွေရွးဦးဝင္လာ ခဲ့ေသာ ကမ္ဘုဇ္ (ကေမၻာဇ)၊ ယာဒက္ဖ္- ယာဒဝ စသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ား ျဖစ္   ျပဴ- တရစ္ဆု (သို ့) တာစူး (Tircul) တို ့နွင့္ ေသြးသားရင္းမ်ားသာျဖစ္ႀက၏။ ယိုးဒယားမင္းသမီး ဆူရိယို ထိုင္း ကို သူ ့ေမာင္ေတာ္ ထိုင္းမင္းသား(ေနာင္ဘုရင္) က ခူးဆြတ္ေပးတဲ့ ပန္းပြင့္မွာ စကားဝါပန္းျဖစ္၏။ စာရႈသူ ေသခ်ာေလ့လာ ေစလိုပါသည္။ ျမန္မာ-ဗမာဘုရင္ ႏွင့္ အင္းဒီးယား ဘုရင္ (အေရွ ့ေျမာက္ေဒသမွာ အယုဒယဆိုတဲ့မ်ိဳ ့ေတာ္ရိွ၏။ ယခုတိုင္တည္ရွိဆဲျဖစ္၏။) တို ့သည္ “စကားဝါ” ပန္းကို အေတာ္ပင္ႏွစ္သက္ျမတ္နိဳး ခဲ့ႀက၏။ “စကားဝါ” ပန္းကို ခ်န္ပါ (Champa) ဟုေခၚ၏။ ယေန ့တိုင္ ဤ နာမည္ျဖင့္ “စကားဝါ” ပန္းပင္မ်ား ေက်ာ္ႀကားေနဆဲျဖစ္ပါ၏။ 

သမိုင္းဆရာမ်ား ထိုကဲ့သို ့ေရးသားျခင္းမ်ားေႀကာင့္ ကုသိုလ္မျဖစ္မူဘဲ “အကုသိုလ္” ဆိုးက်ိဳး မ်ားသာ၊ မ်ားစြာျဖစ္ခဲ့၏။ ျဖစ္လည္းျဖစ္ေနဆဲပါ။ 

သီေပါမင္း ပါေတာ္မူျပီးစ ျမန္မာ-ဗမာတို ့ ျဗိတိသွ်ကၽႊန္ျဖစ္ခဲ့ရ သည့္ အခ်ိန္မွာ ျဗိတိသွ် နယ္္ခ်ဲ ့ ကိုလိုနီ အစိုးရ ဘာေတြရင္ဆိုင္ခဲ့ရ သလဲ၊၊ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ႀကည့္ပါက၊ အထက္ျမန္မာ- ဗမာ၊ခ်င္း၊သွ်မ္း စေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေျပာက္က်ား စနစ္ျဖင့္ အဖဲြ  ့ငယ္ေလးမ်ား တခ်ိဳ ့ တဦးခ်င္း ျဗိတိသွ်တို ့ကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ႀက၏။ ထိုအခါ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာ ျဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ  ့ အစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္ ဘာသာေရးဆရာမ်ား (Religious Mission) က ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ဗမာႏွင့္ေသြးခဲြ၊ ဘာသာေရး ႏွင့္လူမ်ိဳးေရး တိုက္ပဲြအသြင္ ဖန္တီးကာ ေသြးခ်င္းမ်ားကို ရန္သူ မ်ားသဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးခဲ့ႀက၏။သက္ေသအေထာက္အထားကို အင္တာနက္တြင္ Loyal Karen of Burma ဆိုသည့္ စာအုပ္တြင္ ေတြ ့နိဳင္ေပသည္။ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါလင့္ခ္ ကိုႏွိပ္ျပီးဖတ္ပါ။ 
Loyal Karens of Burma 
ထိုစဥ္က ေရွးျမန္မာ-ဗမာႀကီးမ်ားမွာ အဘိရ ေသြးမ်ားျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ ေႀကာက္ရြံ  ့ျခင္းကင္းမဲ့ခဲ့ႀက၏။  အဘိရလူမ်ိဳးမ်ားကို ေနာင္တြင္ အဟီးရ္ (Ahir) ဟုလည္းေခၚႀက၏။ အဘိရလူမ်ိဳးမ်ားအေႀကာင္းကို ေလ့လာလိုပါက Google website တြင္ Ahir ဟု ရိုက္ျပီး ရွာနိုင္၏။ အဘိရ၊အဟီး အပါအဝင္ အင္ဒီးယားနိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းသားမ်ားမွာ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ လက္နက္မပါဘဲ လက္ခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ တိုက္ခဲ့ေႀကာင္း သာဓကမ်ား ေတြ ့နိုင္ေပသည္။ ျဗိတိသွ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝင္စတန္ခ်ာခ်ီသည္ အင္ဒီးယားေျမာက္ပိုင္းသားမ်ားကို သမားရိုးက် လက္နက္ျဖင့္ မနိုင္   ဓာတုေဗဒ လက္နက္သံုးရန္ ႀကံရြယ္ခဲ့ဘူး၏။
ခ်ာခ်ီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မျဖစ္ခင္က ေရးခဲ့ေသာ အတြင္းစာ ကို အေထာက္အထားျပဳကာ သမိုင္းဆရာ တဦးကေရးခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ ဤ သည္ကား ဝန္ဇင္းမင္းရာဇာ ဘေလာဂ္ ႏွင့္   စာေရးသူ မို ့၏ အာေဖာ္မဟုတ္ပါ။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါလင့္ခ္ ကိုႏွိပ္ျပီးဖတ္ပါ။
Winston Churchill wanted to gas Indian Tribes. 
 ျမန္မာ-ဗမာ (တိုင္းရင္းသားမ်ား အပါအဝင္) တို ့မွာ ဤကဲ့သို ့ မဟုတ္မခံ သတၱိထူး ရိွသူမ်ားျဖစ္၏။ ဤသို ့ဆို သည့္အတြက္ ကိုေရႊျမန္မာ-ဗမာ တို ့ နားထင္ ေသြးေရာက္ကာ မိမိအစိုးရ မိမိတို ့အခ်င္းခ်င္း ရန္ျပဳလိုစိတ္ မေမြးႀကရန္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီး၏။ သတိျဖင့္ ဆင္ျခင္ႀကေစလိုေပသည္။ နယ္ခ်ဲ  ့ရန္ကိုကာကြယ္ႀကရန္ စည္းလံုး   ညီညႊတ္ ႀကရမည္ျဖစ္၏။
  ထို ့ေနာက္ ဆရာစံ (အညာသား က ေဆးဆရာ အျဖစ္နွင့္ ေအာက္ျမန္မာ-ဗမာ ျပည္ကိုေရာက္လာခဲ့သည္။) က လယ္သမားမ်ားကို နယ္ခ်ဲ ့အစိုးရ ဖိႏိွပ္မႈကို မခံမရပ္နိုင္ေတာ့ ၍၊ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အေျဖက ျမန္မာ-ဗမာ က အရံႈး၊နယ္ခ်ဲ့ က အနိုင္ ျဖစ္၏။ ဦးေစာ က ဆရာစံ ဘက္ကေရွ ့ေနလိုက္ခဲ့ျပီး၊ တႀကိမ္တခါမွာ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္က်ိဳးစားခဲ့ သျဖင့္၊ ျဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ ့အစိုးရ၏ အျငွိဳးထားျခင္း ခံခဲ့ရ၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္-သခင္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ကိုလည္း သူတို ့၏ ေနမဝင္ အင္ပါယာကို ဆန္ ့က်င္ေတာ္လွန္ရေကာ္းလားဆိုျပီး၊ ျဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ  ့အစိုးရက အျငွိဳးအေတးထားခဲ့၏။ ရလဒ္က ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ မဟာ လူသတ္မႈ၊ ျမန္မာ-ဗမာနိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထုႀကီး ကို လုပ္ႀကံခဲ့မႈျဖစ္၏။ တရားခံ အစစ္က ထိုေခတ္ ျဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ  ့အစိုးရ ႏွင့္ ယင္းတို ့၏ အလိုေတာ္ရိမ်ားျဖစ္၏။ ျမန္မာ-ဗမာနိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းမွာ၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး၊ ေနာင္ေမြးလာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကိုပါ၊ အညြန္ ့တံုးေအာင္ ႀကံရြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။
  အဲ့ဒီေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္ေန ့တြင္ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ ့အစိုးရက၊ ဖဆပလ အစိုးရကို လြတ္လပ္ေရး ေပးခဲ့၏။ ကနဦးကပင္  ထက္ျမက္ျပီး သူတို ့ႀသဇာကိုမခံမည့္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို လုပ္ႀကံခဲ့ျပီး၊ သူတို ့ႀကိဳးဆဲြ ၍ ရနိုင္မည့္သူမ်ားကိုသာခ်န္ထား ခဲ့သည့္ အတိုင္း သူတို ့၏ ျဗိတိသွ် စစ္တပ္က အရာရိွတခ်ိဳ ့ကို ျမန္မာ့-ဗမာ့ တပ္မေတာ္တြင္ ထားခဲ့၏။ ထို ျဗိတိသွ် စစ္တပ္အရာရိွတို ့သည္ ျမန္မာ-ဗမာ တပ္မေတာ္ကို လက္နက္ခဲယမ္းနွင့္ပတ္သက္ ၍ အႀကံေပးျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္းမ်ားတြင္ အဓိက က်ေသာေနရာတြင္ရိွခဲ့၏။ ဘယ္သူက၊ ဘာေႀကာင့္ သူတို ့ကို ထားခဲ့သလဲ။ ေမးမည္ဆိုလွ်င္ ေမးခြန္းေတာ္ေတာ္မ်ားရိွေပမည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဤလြတ္လပ္ေရးကို အတုအေယာင္ လြတ္လပ္ေရးဟု ေခၚလွ်င္ မမွားေပ။ အဘယ့္ေႀကင့္ဟူမူ၊ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ ့တို ့သည္၊ သူတို ့ႀကိဳး ဆြဲရာက မည့္ “ကၽႊန္သေဘာက္မ်ား” ကို အေရးပါသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားကို ကိုင္တြယ္ နိုင္ေအာင္ဖန္တီးယူခဲ့ေသာေႀကာင့္ျဖစ္၏။ 

 ေအဒီ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ကရင္္တိုင္းရင္းသားမ်ားက စ ၍ ဖတပလ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္ျခားနား၏။ မြန္တို ့ကလည္း ကရင္တို ့နွင့္ပါဝင္ကာ ေအာက္ျမန္မာ-ဗမာျပည္ကို သူတို ့အားခဲြေပးရမည္။ သီးျခားနိဳင္ငံထူေထာင္မည္ဟု ဆိုကာ တိုက္ပဲြဝင္ႀက၏။ ေနာက္ပိုင္း ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း  ပါဝင္ခဲ့ႀက၏။ ျမန္မာ-ဗမာျပည္ ျမိဳ ့နယ္ေဒသ အမ်ားကို သူပုန္တို ့သိမ္းယူခဲ့ရာ၊ ကရင္တပ္ဖဲြ ့မ်ား အင္းစိန္ထိ သိမ္းပိုက္နိဳင္ခဲ့၏။ ဖဆပလ အစိုးရကို ရန္ကုန္ အစိုးရဟု ေခၚခဲ့သည္ထိ ျဖစ္၏။ ဆိုခဲ့ျပီးသည္အတိုင္း ျမန္မာ-ဗမာ တပ္မေတာ္တြင္ ျဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ ့ အစိုးရ၏ စစ္တပ္အရာရိွမ်ား က လက္နက္ဝယ္ယူေရးကို တာဝန္ယူႀကသည္။ သို ့ေသာ္ အေမရိကန္၊ ျဗိတိသွ် ႏွင့္ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာ-ဗမာ အစိုးရကို လက္နက္ခဲယမ္း မေရာင္းခဲ့ေပ။ အကူအညီလည္း မေပးခဲ့ႀကေပ။ ထိုနိဳင္ငံ အစိုးရမ်ားက ျမန္မာ-ဗမာအစိုးရ စစ္ရံႈး ေစလိုသည္မွာ အထင္အရွား ျဖစ္၏။ အေရွ ့အရပ္ စိန္ ့တိုင္းက ေပါက္ေဖာ္ႀကီးမ်ားမွာလည္း သူ ့ျပသနာႏွင့္ သူမို ့လား မသိ ျမန္မာ-ဗမာ တို ့ကို မကူညီ ခဲ့ေပ။ “အေရးႀကီးက ေသြးနီးႀက” ဆို သကဲ့သို ့ အင္းဒီးယား က ျမန္မာ-ဗမာ အစိုးရကို ကူညီ ခဲ့၏။ တပ္ရင္း ၉ ရင္းစာ လက္နက္ခဲယမ္း မ်ား ကူညီခဲ့သည္။   ေရာင္းခဲ့သည္ဆို၏။ သို ့ျဖစ္၍သာ  ျမန္မာ-ဗမာ တပ္မေတာ္က လက္နက္ကိုင္ သူပုန္မ်ားကို   ေအာင္ျမင္စြာ ႏွိပ္နင္းနိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ { ဤအေႀကာင္းအရာမွာ လွ်ိဳ ့ဝွက္ခ်က္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ စိတ္ဝင္စားက သိန္းေဖျမင့္ေရးသည့္ “ေက်ာ္ျငိမ္း” အမည္ရိွ စာအုပ္တြင္ ဖတ္ရႈပါ။} ထိုေနာက္ ၁၉၅၀ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားမွာ တရုတ္ျဖဴ တို ့ဝင္လာ၏။ သူတို ့လည္း လိပ္-ကန္ (အဂၤလိပ္ ႏွင့္ အေမရိကန္တို ့၏ မိတ္ေဆြရင္းျခာမ်ားျဖစ္၏။ စာရႈသူ လူႀကီးမင္းမ်ား သိရွိျပီး ျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ အက်ယ္မခ်ဲ ့ လိုပါ။
ထိုသို ့ဆိုျပီးက ယေန ့ေခတ္အေျခအေနကို တေစ့တေစာင္း ႀကည့္ရႈေလ့လာႀကပါစို ့။ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ  ျမန္မာ-ဗမာ ေကာ နိုင္ငံျခားသား အခ်ိဳ ့ကပါ ျဖစ္သမွ်ကို ျမန္မာ့-ဗမာ့ တပ္မေတာ္၏ တာဝန္သာျဖစ္သည္ဟု တရားေသစဲြ ၍ အျပစ္ပံုခ်ေပေတာ့၏။ ဟိုစဥ္က ဖဆပလ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ ကလိန္က်ပံုမ်ား သမိုင္းတြင္၏။  တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးကို သစၥာမဲ့ကာ သူတို ့၏ ကိုိုယ္က်ိဳးမ်ား သာ ရွာခဲ့ႀက၏။  ၁၉၄၈-၄၉ ခုႏွစ္မ်ားက ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို သာယာဝတီေထာင္တြင္ အက်ဥ္းခ်ကာ ငရဲခန္းမ်ားပမာ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းခဲ့ျခင္းမ်ား ကို “ေက်ာ္သန္း၏ သာယာဝတီေထာင္က ငရဲခန္းမ်ား”
ဆိုသည့္စာအုပ္ တြင္ဖတ္ရႈပါ။ ျမန္မာ-ဗမာ ေခါင္းေဆာင္ငယ္ ေထာင္ခ်ီ   (၂၀၀၀ ေက်ာ္ ၃၀၀၀) ရက္စက္စြာ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ ထို ဖဆပလ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ အတြင္းက တာဝန္ရိွသူမ်ား ကို အေရးယူ အျပစ္ေပးသည္ ဟု မႀကားခဲ့ဖူးပါ။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးသည့္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ လား။ ကမၻာႀကီးတခုလံုးက အတုယူရမည့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ ျဖစ္ခဲ့ သလား။ ထိုေခတ္ ဖဆပလ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ သည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားစြာ ကို စနစ္တက်၊ စီမံခ်က္ခ် ျပီး က်ဴးလြန္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ ယင္း မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္မ်ားေႀကာင့္ ဖဆပလ( ေနာင္ ပထစ) ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ မွာ သမိုင္းတြင္စြာ ပ်က္သုန္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္၏။ သို ့ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ကို ယူခဲ့ ရျခင္းျဖစ္သည္ကို သမိုင္းတြင္ေတြ  ့ရသည္။ 

ေရွးျမန္မာ ဘုရင္တို ့၏ ရုပ္ပုံမ်ား ရုပ္ထုမ်ားကို ကိုးကြယ္ရန္ မဟုတ္ပါ။ သို ့ရာတြင္ ေရွးျမန္မာဘုရင္တို ့၏ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားေႀကာင့္သာ ျမန္မာနိဳင္ငံသည္ ကမၻာ့ အလည္တြင္ ထယ္ထယ္ဝါဝါ ရပ္တည္ နိဳင္ခဲ့ျခင္း   ျဖစ္၏။ သို ့ေသာ္ ယခုအခါ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ အင္အားႀကီး နိုင္ငံ တနိုင္ငံ၏ ႀသဇာခံ သဖြယ္ျဖစ္ေနသည္မွာ စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္၏။ သမိုင္းဆရာမ်ား သမိုင္းတာကို လံုေအာင္ မထိန္းခဲ့ျခင္း၊ တနိုင္ငံလံုးရိွ တိုင္းရင္းသား အားလံုး ညီညီညႊတ္ညႊတ္ မရိွႀကျခင္း၊ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပား ျခစားျခင္း၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို မိမိႏွင့္သားမယား ေဆြမ်ိဳး တသိုက္ေကာင္းစားေရးကို ေရွးရႈကာ မေတာ္ေလာဘျဖင္ တိုင္းျပည္ကိုေရာင္းစားျခင္း၊ ျမန္မာမ်ိဳး မစစ္သူမ်ားက သမိုင္းဆရာေယာင္ေယာင္ျဖင့္ ဆရာႀကီးလုပ္ကာ ေရွးက် လွသည့္ ပုဂံက ဘုရားပုထိုးမ်ားကို ေရွးမူမပ်က္ ထိန္းသိမ္းထားရမည့္ အစား ထီးတင္ျခင္း စသည္မ်ား ျဖစ္၏။ ပုဂံက အပါယ္ရတနာဘုရား ဟု လူအမ်ားသိႀကသည့္ ဘုရား မွာ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဘဂၤါလီမင္းသမီး အဘယရတၱနာ - က်န္စစ္သားမင္း၏ ပထမ ဆံုးမယား၊ မိဖရား 
 တပါးက တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ခင္းျဖစ္ပါသည္။ သိုေသာ္ အႏွီလူသားတဦးက ဆရာႀကီးဟန္ျဖင့္ ေထရ္ရဝါရ ဗုဒၶဘာသာအရ ထီးတင္ေရႊခ်ရမည္ဟု ဆိုကာ အခ်ိဳ ့ေသာေရွးေဟာင္း ဘုရားပုထိုးမ်ားကို  မွားယြင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမ်ားေႀကာင့္ ကမၻာေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ စာရင္းမွာ ထည့္သြင္း ခြင့္မရေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟုဆိုေပသည္။
သို ့ျဖစ္  မိမိသည္မည္မွ်ရာထူး ဂုဏ္ရိွန္ျမင့္မားေစကာမူ ကိုယ္မတတ္ကၽႊမ္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျဖင္းမျပဳအပ္ေပ၊။  ထိုသို ့ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းကို တားဆီးနိဳင္ရန္ ပညာရွင္မ်ားကို အာဏာႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးထားရ ေပမည္။ သို ့မွသာ တတ္ေယာင္ကား တို ့စြက္ဖက္ျခင္းမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ားကို ေျဖာက္ဖ်က္ေနျခင္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ဟန္ ့တားနိုင္ေပလိမ့္မည္။ အေလးအနက္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ႀကကာ စီမံကိန္းခ် ကာကြယ္မႈ မျပဳႀကလွ်င္ မ်ားမႀကာမီ ျမန္မာနိုင္ငံ သည္ ကမၻာေျမပံု ေပၚမွ ေျပာက္ကြယ္သြား ေပမည္။

ဆက္ပါဦးမည္။
 
 

 No comments:

Post a Comment