Sunday, January 4, 2015

ေနာက္ဆံုး သီေပါေစာ္ဘြား စပ္ၾကာဆိုင္

Credit နန္းေလာင္ ခမ္းႏြံ ့
(မူရင္းစာေရး သူ ့ အာေဘာ္ သာ ျဖစ္ါပါသည္။)

 ဂ်ပန္ေခတ္ သီေပါေစာ္ဘြား စပ္အိုႏွင့္ မဟာေဒဝီ စပ္စိန္လႊာ တို႔မွ အငယ္ဆံုးသား စပ္ၾကာဆိုင္ကို ၁၉၂၄ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လတြင္ သီေပါၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္ခဲ့သည္ ။
၁၉၄၁ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ ေျမး ၊သားသမီးမ်ား ေက်ာင္းမွ ၁၀တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။၎မွအိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ဒါလီလင္ၿမိဳ႕ စိန္ေပါလ္ ေက်ာင္း၌ ပညာဆက္လက္ဆည္းပူး သင္ၾကားခဲ့သည္။ စီနီယာကင္းဘရစ္ခ်္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ ။၁၉၄၇ ခုနစ္ေဖေဖာ္ဝါရီ လတြင္
အသက္၂၃နစ္ သာရွိေသးေသာ္လည္း သီေပါနယ္ လူထုတို႔၏ တင္ေျမႇာက္ခ်က္အရ သီေပါေစာ္ဘြား အျဖစ္လက္ခံခဲ့ရသည္။
သို႔ရာတြင္ ဘိသိတ္မခံယူေသးဘဲ ၁၉၄၉ခုႏွစ္ ကိုလိုရာဒိုျပည္နယ္ ဒင္ဗာၿမိဳ႕ရွိ အင္ဂ်င္နီယာ သိပၸံေက်ာင္းသို႔  သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္ ေစာ္ဘြားအေလာင္းအလၽွာအျဖစ္လူမသိခံဘဲ
သာမန္ေတာင္သူလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေသာမုဆိုးမတစ္ဦးသားအျဖစ္ႏွင့္သာသူ႔ကိုယ္သူႏွိမ့္ခ် ေျပာဆိုမိတ္ဆက္ရာမွ အင္ဂ်ီအဲဗားဟတ္ ( ေနာင္မဟာေဒဝီ စပ္သုစႏၵီ ) ႏွင့္ေမတၲာမၽွခဲ့ၾကသည္။ စပ္ၾကာဆိုင္၏ အဓိက ရည္မန္းခ်က္မွာ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ သဘာဝသယံဇာတ မ်ားကို ႀကိဳးစားရွာေဖြမည္။
ရွမ္းျပည္နယ္၏ မ်ားျပားလွေသာ သဘာဝသံယာဇာတပစၥည္းမ်ားသည္ မိမိမိသားစုအတြက္သာ ခံစားဖို႔ မဟုတ္၊ ေဒသခံလူထုအတြက္အဓိက ရည္မွန္းခဲ့သည္။ ရွမ္းလူထုအတြင္း အရိုးစြဲေနေသာ
၃၆ ေကာင္ထီ ေလးေကာင္ဂ်င္ ။
အစဥ္အလာအရေစာ္ဘြားမ်ားအားဆ
စသည့္ေလာင္းကစားဝိုင္းကိုတေျဖးေျဖးပေပ်ာက္ေစလိုသည္က္သရေသာ လယ္ခြန္ယာခြန္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ၿပီး တေျဖးေျဖး ရပ္ဆဲမည္။ ေတာင္သူမ်ား၏စိုက္ပ်ိဳးေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုကူညီမည္။  ထို႔ေၾကာင့္သူ၏ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ပါရမီျဖည့္ဖက္ ဇနီးေကာင္းတစ္ဦးကို
အေသအခ်ာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘြဲ႕ယူလက္ထပ္ၿပီး ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းေရာက္မွ သီေပါနယ္သားမ်ား၏ ခန္းနားစြာႀကိဳဆိုၾကမွဳေၾကာင့္သာစပ္ၾကာဆိုင္အားသီေပါေစာ္ဘြားေလး
အျဖစ္ အင္ဂ်ီ သိခြင့္ရခဲ့သည္။ အမ်ားျပည္သူက ဇနီးကို လက္ခံသေဘာတူခ်က္ရၿပီးမွသာ
၁၉၅၆ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ၂ရက္ေန႔တြင္ေတာ္ဝင္မ်ိဳးႏြယ္မဟာေဒဝီသီရိမဂၤလာစပ္သုစနၵီဘြဲ႕ကို အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ သီေပါလူထု၏ ခ်စ္ခင္မွဳရရွိေသာ မဟာေဒဝီ စပ္သုစနၵီသည္ တိုင္းတပါး သူျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း သူ႔ခင္ပြန္း သီေပါေစာ္ဘြားႏွင့္အတူ သီေပါနယ္သူနယ္သားတို႔၏ ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးရးအတြက္ (စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာေရးအစရွိသည္ျဖင့္) စိတ္ေရာကိုယ္ပါ နစ္ျမဳပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ေနာက္ဆံုးလူထု၏ ခ်စ္စႏိုးျဖင့္
စပ္မယ္ဟု သူမအားအျမတ္တႏိုး ေခၚေဝၚသည္အထိ လူထု၏ခ်စ္ခင္မွဳကိုရရွိခဲ့သည္။  လူထုမ်ား၏ရင္ဖြင့္သံမွာ ေစာ္ဘြားေလး စပ္ၾကာဆိုင္သည္ထိုင္းဘုရင္ဘူမိေဘာလိုဘဲ အလုပ္ကိုႀကိဳးစားတယ္ ။ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္တယ္ ။မိမိကိုယ္က်ိဳးထက္ လူထုရဲ႕ အက်ိဳးကို ဦးစားေပးေစာင့္ေရွာက္တယ္ အသက္ငယ္ေသာ္ျငားလည္း ျပည္သူကို ရင္အုပ္မကြာ ေစာင့္ေရွာက္တယ္။အဲ့ဒီတံုးကဆို က်ဳပ္တို႔နယ္သူနယ္သားမ်ားက
အေကာင္းစားဆန္ကိုမွ စားရတယ္ ။ အခုမ်ားေတာ့ ( ေနဝင္းေခတ္ ) စီမံကိန္းသီးႏွံဆိုၿပီး အစိုးရကအတင္းအၾကပ္ စိုက္ခိုင္းေနတာနဲ႔  အခုေတာ့ အညာက တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ ဆန္ဖ်င္းဆန္ညံ့ကိုဘဲ စားရေတာ့တယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ စစ္အာဏာသိမ္း အဖြဲ႕ က အာဏာသိမ္းယူလိုက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့၍ ပါလီမန္အစိုးရ အဆက္အဆက္ က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို
ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။
ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ရွမ္း ၊ကရင္ ၊ ကခ်င္ ၊ကယား၊ခ်င္း ပေလာင္ စသည္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔ အတြက္ အထူးတလည္ေပးထားေသာႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရး (သို႔ ) အဆင့္အတန္း အားလံုးရုပ္သိမ္းဖ်က္စီးခံခဲ့
ရသည္မွာ ယေန႔ထက္တိုင္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလၽွာက္လံုး ျမန္မာျပည္ အစြန္အဖ်ား ေတာင္တန္းေဒသေန တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုကမူ ျမန္မာတို႔ကို မည့္အခါမၽွ ယံုၾကည္ ခ်စ္ခင္ ေလးစား၍မရႏိုင္သည့္အျပင္  အဓိကရန္သူအျဖစ္ ျမန္မာတို႔အေပၚ သတ္မွတ္လာခဲ့သည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္မတ္လ၂ရက္ေန႔တြင္အာဏာသိမ္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလံုးကိုဖမ္းဆီးခဲ့သည္။၎ ဖမ္းဆီးမွဳတြင္ သမၼတစပ္ေရႊသိုက္လည္း ပါဝင္ၿပီး
၁၇ႏွစ္မၽွသာရွိေသးေသာ စပ္ေရႊသိုက္၏သားကို အာဏာသိမ္းအဖြဲ႕၏ အဆိုအရျပန္ လည္ခုခံသည္ ဟုဆိုသျဖင့္သူ၏ေနအိမ္ မွာပင္အာဏာသိမ္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္တို႔၏လက္ခ်က္ျဖင့္ေသဆံုးခဲ့ရသည္။
သမၼတႀကီးစပ္ေရႊသိုက္သည္လည္း ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး ၈လအၾကာမွာခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ အက်ဥ္းတိုက္ထဲမွာေရတိမ္နစ္ခဲ့ရသည္။
သီေပါေစာ္ဘြားေလးစပ္ၾကာဆိုင္သည္လည္း ပါလီမန္အစည္းအေဝးတက္ၿပီးအျပန္အာဏာမသိမ္းမီ တစ္ရက္အလိုတြင္ေတာင္ႀကီး _ ဟဲဟိုး ေလဆိပ္လမ္းမတစ္ေနရာတြင္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားရာ
ဤသည္ကား ေစာ္ဘြားေလးစပ္ၾကာဆိုင္အား ေနာက္ဆံုး ျမင္ေတြ႕လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။
Credit ႏိုင္ဦးမွ  တခါတရံက •••••• မဟာေဒဝီ စပ္သုစနၵီ ••
Twilight Over Burma
My Life As A Shan Princess
No comments:

Post a Comment