Sunday, November 30, 2014

လမ္းျပၾကယ္ စာၾကည့္တိုက္

အိပ္ယာဝင္ဖတ္ဖို႔
သုတ-မွတ္စု-ဒိုင္ယာရီ
လူငယ္စာစဥ္(၈)
လူငယ္ႏွင့္ၾကာညိဳပန္းအလွဴ
--------------------

ဦးဇင္းရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ေငြကုန္နည္းၿပီး
အက်ိဳးမ်ားတဲ့အလွဴအတန္းပစၥည္းဝတၳဳ
မ်ားကိုလူငယ္ေတြအားသိေအာင္မ်ွေဝခ်င္
မိတယ္။ဒီအထဲလူငယ္ေတြသိၿပီးသားေတြ
လည္းပါခ်င္ပါမယ္။မသိေသးတာေတြ
လည္းပါခ်င္ပါမယ္ေပါ့။ဦးဇင္းေစတနာက
ေတာ့လူငယ္ေတြမွာမိဘေပးသေလာက္ပဲ
သုံးရသည္ကမ်ားေလေတာ့ကုသိုလ္ျပဳဖို႔
ေငြမ်ားမ်ားစားစားမရိွတတ္ၾကပါဘူး။ဒါေပမဲ့
ကုသိုလ္ျပဳတဲ့အေလ့ဆိုတာငယ္ကတည္းကအေလ့အက်င့္လုပ္ေပးမွေတာ္ရာျဖစ္
တာေလ။ဒီေတာ့ပထမဆုံးဘာအေၾကာင္း
ေရးရမလဲေတြးၾကည့္တဲ့အခါ ဘုရားရင္ျပင္
ေရွ႕ေရာင္းေနၾကတဲ့ၾကာညိဳပန္းေလးေတြ
ကိုျမင္မိလာတယ္။ၾကာဆိုတဲ့အမ်ိဳးကေရနဲ႔
ေဝးတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ညိဳးသြားတတ္တာပါ။
သို႔ေသာ္လည္းဘုရားလွဴဖို႔အလြန္တင့္တယ္
တဲ့ပန္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ကိုယ္လူတဲ့ၾကာပန္း
ညိဳးျခင္းမညိဳးျခင္းထက္ကိုယ့္စိတ္ေစတနာ
မညိဳးဖို႔ပဲအဓိကအေရးႀကီးပါတယ္။တစ္ခါတေလ မဟာျမတ္မုနိကိုသြားရင္ၾကာညိဳ
ပန္းေလးေတြဘုရားလွဴဖို႔ဝယ္ေနၾကတဲ့ခ်စ္သူစုံတြဲေလးေတြကိုလည္းေတြ႕ရတတ္ပါ
တယ္။သူတို႔ေလးေတြဟာၾကာညိဳပန္း
လွဴရင္ဘာအက်ိဳးေတြရတယ္မရဘူးဆိုတာသိလားေတာ့မေျပာတတ္ပါဘူး။အက်ိဳးကို
ိုမသိလည္းကုသိုလ္ရပါတယ္။ဒါေပမဲ့အက်ိဳးတရားကိုသိၿပီးမွလွဴရေတာ့ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကုသိုလ္ပါထပ္ဆင့္ရတာေပါ့။ဘယ္အလွဴပဲလွဴလွဴသူမ်ားလွဴလို႔လွဴတာထက္
ကိုယ္တိုင္သိၿပီးမွလွဴရတာကပိုအက်ိဳးမ်ား
ပါတယ္။

ၾကာညိဳပန္းလွဴရက်ိဳး{၁၀}ပါး
-------------------
ေက်ာင္းကန္ဘုရားသြားတဲ့အခါပဲ
ျဖစ္ျဖစ္အိမ္ေနစဥ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၾကာညိဳပန္း
လွဴတဲ့လူငယ္မ်ားအတြက္ ရရိွနိုင္တဲ့
အက်ိဳးမ်ားကေတာ့
၁။ျမတ္ေသာဗိမာန္မ်က္ႏွာက်က္ညိဳအမိုး
သည္ဦးထိပ္၌ေဆာင္းမိုးထားျခင္း။
၂။နတ္တို႔၏ရနံ႔ႀကိဳင္လိႈင္ျခင္း။
၃။တစ္ခါတစ္ရံေဆြမ်ိဳးတို႔ေခၚေဆာင္စဥ္
ပရိတ္သတ္ရိွသေလာက္ျမတ္ေသာဗိမာန္
မ်က္ႏွာက်က္ညိဳမိုးထားျခင္း။
၄။ခုႏွစ္က်ိပ္ေသာနတ္မင္းတို႔၏မိဖုရားအ
ျဖစ္ကိုရရိွျခင္း(မိန္းကေလးျဖစ္က)
၅။အလုံးစုံေသာဘဝတို႔၌အစိုးရသူအျဖစ္
ျဖင့္က်င္လည္ရျခင္း။
၆။ေျခာက္ဆယ့္သုံးေယာက္ေသာစၾကာမင္း
တို႔၏မိဖုရားအျဖစ္ကိုရရိွျခင္း။(မိန္းက
ေလးျဖစ္က)
၇။လူအေပါင္းတို႔သည္မိမိစကားကိုနာယူ
လ်က္ကိုယ့္ေနာက္အစဥ္လိုက္ၾကျခင္။
၈။ၾကာညိဳပန္းကဲ့သို႔ေသာအဆင္းအနံ႔နွင့္
ျပည့္စုံသူျဖစ္ျခင္း။
၉။ၾကာညိဳပန္းလွဴသည့္ေန႔မွစ၍သုံးဆယ့္
တစ္ကမ႓ာတိုင္ဒုဂၢတိဘဝသို႔မေရာက္
ရျခင္း။
၁၀။သတိပ႒ာန္စသည္တို႔၌ကြၽမ္းက်င္လိမၼာ
လ်က္ကိေလသာကုန္ခန္းရဟႏၲာျဖစ္ရျခင္း။
ဆိုၿပီးအက်ိဳးတရားဆယ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီၾကာညိဳပန္းအလွဴကလူငယ္မ်ား
တအတြက္ေငြကုန္နည္းၿပီးအက်ိဳးမ်ားတဲ့
အလွဴပါ။လွဴစဥ္မွာရတနာသုံးပါးအေပၚယုံ
ၾကည္ခ်က္အျပည့္ထားၿပီးၾကာညိဳပန္းေလး
မ်ားလွဴနိုင္ၾကပါေစ။
ေမတၲာမြန္ျဖင့္
လင္းေဝ(ေကာလင္း)
28-11-2014

No comments:

Post a Comment