Thursday, February 19, 2015

အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေငြစတင္ၾကပ္အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေငြစတင္ၾကပ္
=======================================
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေကာင္းကင္တြင္ မီးခုိးလည္းမထြက္၊ ဖုန္လည္းမေတြ႕ရျခင္းက စီးပြားေရးတုိးတက္မႈမွာ ယုံၾကည္စရာမရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္သူေဌးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေတဇက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာခဲ့သည္။ မီးခုိးမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရျခင္းသည္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားစြာေပၚလာသည့္ သေကၤတျဖစ္ၿပီး လမ္းမမ်ားတြင္ ဖုန္တေထာင္းေထာင္း ထေနျခင္းမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အၿပိဳင္အဆုိင္လုပ္ကုိင္မႈ၏ သေကၤတျဖစ္ေၾကာင္း ၎က သတင္းေထာက္မ်ားအား လြန္ခဲ့ေသာ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္ ညေနက ရွင္းျပသည္။
၂၀၁၅ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ရွိေနျခင္း၊ ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ကစားေနေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေငြမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ခံရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေငြေၾကးက်ပ္တည္းမႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕လာသည္။
ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ေႏွးေကြးလာျခင္းသည္ အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေပၚတြင္ သိသာစြာ႐ုိက္ခတ္လာသည္။
‘‘ေငြျဖဴ၊ ေငြမည္းျပႆနာက စီးပြားေရးတစ္ခုလုံးကို ထုိင္းမႈိင္းေစတယ္’’ဟု ျမျမင့္မုိရ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ကေျပာသည္။
၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္တြင္ တ႐ုတ္အစုိးရက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတုိက္ဖ်က္ေရးကို အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ဘဏ္စာရင္းမ်ားစြာကိုပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တုိက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ ၂၀၁၄မွ စတင္ကာ ေက်ာက္စိမ္းအေရာင္းအ၀ယ္မွာ ေအးစက္သြားသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ေငြလည္ပတ္မႈေႏွးေကြးသြားၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္မ်ားေအး၍ ေစ်းႏႈန္းပါက်ဆင္းလာသည္။
အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ေငြေၾကးက်ပ္တည္းမႈျဖစ္လာသည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးလုိအပ္ျခင္း၊ အခန္းႀကိဳတင္၀ယ္ယူထားသူမ်ားမွာလည္း အေရာင္းအ၀ယ္ေအး၍ ေငြလည္ပတ္မႈေႏွးသြားၿပီျဖစ္သည္။
‘‘ကန္ထ႐ုိက္တခ်ဳိ႕ဆုိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခါနီးမွ ေငြမရွိလုိ႔စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ျဖစ္တာေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္လာၿပီ’’ဟု အကယ္ဒမီေဆာက္လုပ္ေရးမွ လုပ္ငန္းရွင္ဦးျမင့္ႀကိဳင္က သူ၏အျမင္ကို ေျပာၾကားသည္။
ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္မွစတင္၍ အေရာင္းအ၀ယ္ေကာင္းၿပီိး ေစ်းတက္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မွာ အစိုးရသစ္သက္တမ္း ေနာက္ဆုံးႏွစ္မေရာက္မီထိ ဆက္တုိက္အလုပ္ေကာင္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုလပုိင္းအတြင္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ေငြလည္ပတ္မႈ ေႏွးေကြးလာျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမကစားသူအခ်ဳိ႕သည္ ဘဏ္၌ အေပါင္ထားေငြေခ်းၿပီး ထပ္မံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ၿပိဳဆင္းပါက ဘဏ္မ်ားထိခုိက္ႏုိင္မည္ကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စုိးရိမ္ေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကစားသူ အမ်ားစုသည္ ဘဏ္တြင္ အိမ္ေျမကိုအေပါင္ထားၿပီး ေငြေခ်းေနၾက၍ျဖစ္သည္။
အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ၿပိဳလဲသည္အထိ ျဖစ္လာပါက တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ထိခုိက္လာႏုိင္သည္။ ၂၀၀၈ အေမရိကန္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ၿပိဳလဲမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြင္းမွ ဘဏ္ႀကီးမ်ားေဒ၀ါလီခံခဲ့ရၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္အစုိးရက ၾကား၀င္ထိန္းေပးေသာ္လည္း ယေန႔ထိ ေကာင္းစြာနာလန္မထူႏုိင္ေသးေပ။ ယင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေမွာင္ခုိေငြမ်ား၀င္ေရာက္မႈ တုံ႔ေႏွးသြားခ်ိန္တြင္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းၿပိဳႏုိင္သည္ကို သတိျပဳရန္လုိေနသည္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈသည္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္တစ္ခုသာမက အျခားေသာက႑မ်ားသုိ႔လည္း စီးဆင္းေသာေၾကာင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္္း စီးပြားေရးသမားမ်ားက ေျပာေနၾကသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးက ပုိမ်ားေနၿပီး တရားမ၀င္ဟြန္ဒီမွ ေငြလဲႊမႈမ်ားမွာလည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ၀င္ေရာက္မႈမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနေၾကာင္း ေငြလြဲ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ကုိင္သူတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။ လက္ရွိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ တရားမ၀င္ ေငြ၀င္ေရာက္မႈမ်ားမွာ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ၂၀၁၄ ႏွစ္လယ္အထိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ဟြန္ဒီျဖင့္ တရားမ၀င္ေငြလႊဲမႈမွာ တစ္ရက္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာတစ္သန္းမွ ႏွစ္သန္းၾကားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။
‘‘ႏုိင္ငံျခားေငြ၀င္လာရင္ ျပည္တြင္းမွာ ေငြက်ပ္မွာပဲ။ ေငြလည္ပတ္မႈက်ပ္ရင္ေတာ့ စီးပြားေရးယိမ္းယုိင္သြားမွာ စုိးရိမ္ရတယ္’’ဟု ကေမၻာဇဘဏ္အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္ကေျပာသည္။
ႏုိင္ငံျခားမွ တရားမ၀င္ေငြေၾကးမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြေၾကးမ်ား ၀င္ေရာက္လာလွ်င္လည္း ျပည္တြင္း၌ က်ပ္ေငြျဖင့္ ျပန္လည္လဲလွယ္အသုံးျပဳရေသာေၾကာင့္ ေငြက်ပ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားႏုိင္္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနသည္ ယင္းသုိ႔မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံျခားေငြေစ်းတက္ခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္က အေမရိကန္ေဒၚလာကို ေစ်းကြက္တြင္းထည့္၍ က်ပ္ေငြျပန္သိမ္းယူသည့္ပုံစံမ်ဳိး ျပဳလုပ္ျခင္းကလည္း လွည့္လည္သုံးစြဲေနေသာ ေငြေၾကးနည္းသြားေစေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။
ေငြေၾကးက်ပ္တည္းမႈသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားသာမက အစုိးရမွာလည္း ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ လိုေငြႀကီးမားေနျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႐ုတ္တရက္လစာတုိးေပးရျခင္း၊ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို လစာတုိးေပးရန္ရွိေနျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္ပသုိ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြြ႕တင္ပုိ႔မႈမွာ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ၀င္ေငြနည္းျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရေငြနည္းပါးျခင္းစေသာ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က အတိအလင္းေျပာၾကားထားသည္။
အစုိးရက လုိအပ္ေနေသာ ေငြမ်ားရရွိရန္ ျပည္သူမ်ားထံမွ ေငြေခ်းေသာစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို ေလလံစနစ္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအားေရာင္းခ်လာျခင္း၊ အခြန္ေငြမ်ားစြာကို ဖန္တီးေကာက္ယူလာျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္လာသည္။
ထုိ႔အျပင္ အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္မ်ား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္တုိးတက္လာမႈသည္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးျဖစ္လာသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကဆိုသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကူညီပံ့ပုိးမႈမေပးဘဲ အခြန္တုိးေကာက္ကာဖိစီးမႈသာ မ်ားေစသည္ဟုဆုိသည္။ လုပ္ငန္းအျမတ္ေငြမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မတက္လာေသာ္လည္း အခြန္ေပးေဆာင္ရသည့္ ပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားလာသျဖင့္ ေငြေၾကးက်ပ္တည္းမႈမ်ား ႀကဳံလာသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ႏွစ္စဥ္မတုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ေသာ္လည္း အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ပုိေပးေနရေၾကာင္း လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္(၁)မွ ၾကာဆံလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သူ၏အခက္အခဲကုိ ေျပာလာသည္။
‘‘အခုအခက္အခဲက ေအအီးစီ (အာဆီယံလြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈနယ္ေျမ) ထူေထာင္မႈကို ျမန္မာစ၀င္ရင္ ဒီကလူေတြ ပုိင္ဆုိင္မႈေတြစြန္႔ရမွာပဲ။ ေစ်းကြက္မရွိ၊ နည္းပညာမရွိ၊ အရင္းအႏွီးနည္းၿပီး အခြန္မ်ဳိးစုံနဲ႔ ဖိထားေတာ့ ႐ုန္းထဖုိ႔မလြယ္ဘူး’’ဟု လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမတ္သင္းေအာင္ကေျပာၾကားသည္။
လူအမ်ားဘဏ္ကို ယုံၾကည္မႈတုိးတက္လာသကဲ့သုိ႔ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားဘက္ကလည္း အပ္ေငြအေပၚ အတုိးႏႈန္းကို အၿပိဳင္အဆုိင္ ျမႇင့္တင္လာသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြပါက ဘဏ္တုိးႏႈန္းျမႇင့္္ေပးၿပီး ေငြစုရန္တြန္းအားေပးေသာနည္းကို အသုံးျပဳၾကသည္။ ယင္းမွာ စီးပြားေရးပညာအရ ေငြေၾကးေဖာင္းပြဲမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ သီအုိရီတစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖုိးျမင့္တက္မွသာ ျပည္တြင္း၌ စတင္ခံစားလာရသည္။ ယင္းအခ်ိန္မတုိင္မီက ဘဏ္အပ္ေငြအတုိးႏႈန္းမ်ားကိုျမႇင့္ခဲ့သျဖင့္ ဘဏ္တြင္သာ ေငြမ်ားသြားစုေနေသာေၾကာင့္ ေငြလည္ပတ္စီးဆင္းမႈ ေႏွးေကြးရျခင္းအေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။
ေငြေၾကးက်ပ္တည္းမႈသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကို ဆြဲထားေသာ အကန္္႔အသတ္အတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းကိုအစုိးရ၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေျဖေလွ်ာ့ရန္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဦးသန္းလြင္က အႀကံျပဳသည္။ ေငြေၾကးက်ပ္တည္းမႈေၾကာင့္ ၀ယ္ႏုိင္အား ေလ်ာ့နည္းၿပီး ထုတ္ကုန္မ်ား ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းရမႈမ်ားျဖစ္လာၿပီး ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းကာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားႏုိင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
‘‘ဒါက အစုိးရက လုပ္တာပဲေလ။ လစာတုိးရင္ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္မွာစုိးလုိ႔ ထိန္းတဲ့ပုံစံမ်ဳိးပဲ’’ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ဦးလွေမာင္ကမူ သူ႔အျမင္ကုိေျပာသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ၂၀၁၅ ဧၿပီတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား လစာတုိးေပးရန္ရွိေနၿပီး၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လစာတုိးေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ လစာတုိးေပးလ်င္ ကြၽဲကူးေရပါသကဲ့သုိ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းလည္း အၿမဲျမင့္တက္ေလ့ရွိသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ယင္းျဖစ္စဥ္ကိုထိန္းရန္ အစုိးရက လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးက်ပ္တည္းမႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းဟု ဦးလွေမာင္က သုံးသပ္သည္။ လက္ရွိ ေငြေၾကးက်ပ္တည္းမႈသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတုိးၿပီးခ်ိန္တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ေျပလည္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာလာသည္။
ေငြေၾကးလည္ပတ္စီးဆင္းမႈေႏွးေကြးၿပီး ေငြက်ပ္တည္းမႈျဖစ္ရျခင္းကို ေျဖရွင္းမႈသည္ ဗဟိုဘဏ္က ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္တြင္းမွ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္သည္။ ေငြေၾကးက်ပ္တည္းမႈကို ေလ့လာရာတြင္လည္း ေရရွည္ႀကဳံေတြ႕ေနရျခင္းမ်ဳိးလား၊ ေရတုိပဲႀကံဳေတြ႕ႏုိင္မည့္အေျခအေနမ်ဳိးလား ဆုိသည့္အခ်က္ကို သတိထားသင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာၾကားသည္။
လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္စာရင္းတြင္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပုိမုိတုိးတက္လာေသာ္လည္း လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ ေႏွးေကြးေနသည္။
၂၀၁၅ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ႀကီးမားေသာစမ္းသပ္မႈႀကီးျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးရွိေနသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ယင္းေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနရသျဖင့္ စီးပြားေရးတုံ႔ေႏွးေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ေနသည္။
By ျပည္သိမ္း မိုးညိဳ
7 Day Daily News

No comments:

Post a Comment