Saturday, April 19, 2014

တေပါင္းလႏွင့္ စဆိုေတာ္မ်ား ဦးႀကင္ဥ၊ ဝန္ႀကီးပေဒသရာဇာ၊ ရွင္မဟာရ႒သာရ စသည္မ်ား

ကုလားမင္းသား စရကား စုစည္းတင္ျပသည္။

   တေပါင္းလ ကဗ်ာမ်ား အေႀကာင္းကိုေရး မည္ဆိုပါက စာေရးသူ ကၽႊန္ေတာ့္ ေမြးဖြားရာ ဇာတိေျမ ရမည္းသင္းျမိဳ ၊ ပညာသင္ႀကားခဲ့ရာ အထက္တန္းေက်ာင္းႀကီး၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ၏ အေႀကာင္းမ်ား ပါဝင္မွ ျပည့္စံုပါလိမ့္မည္။  
ကၽႊန္ေတာ္တို ့အ႒မတန္း ေခၚ (၈) တန္းႏွစ္က သင္ရုိးညႊန္းတန္း အရ ကဗ်ာလက္ေရြးစင္ စာအုပ္မွာ ဦးၾကင္ဥ ပေဒသာသီခ်င္း မ်ား စာအုပ္ျဖစ္ပ့သည္။ ထိုစဥ္က ကၽႊန္ေတာ္သည္ ရမည္းသင္းျမိဳ့ အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္း တြင္ ပညာရင္နို ့ေသာက္စို ့ေနဆဲျဖစ္ကါသည္။ ၁၉၆၅-၆၆ ခန္ ့ကျဖစ္ပါသည္။ထိုအခ်ိန္က ရမည္းသင္းျမိဳ့ တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း တ ေက်ာင္း တည္းသာ ရွိခဲ့ပါသည္။ သို ့ျဖစ္ ၍ထင္၏။ ဤေက်ာင္းကို ေက်ာင္းႀကီးဟုလည္းေကာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းႀကီးဟုလည္းေကာင္း ေခၚခဲ့ႀကပါသည္။ ဤေက်ာင္းမွာ ကၽႊန္ေတာ္ သူငယ္တန္းမွ ဆယ္တန္း (Matriculation) အထိတက္ေရာက္သင္ႀကားခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းႀကီး၏တည္ေနရာမွာ ရမည္းသင္းျမိဳ့ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ရန္ကုန္- မႏ ၱေလး     ကားလမ္းမႀကီးနွင့္ မီးရထားလမ္းႀကား မွာျဖစ္ျပီး၊ ေက်ာင္းေတာင္ဘက္တြင္ သစၥာ လမ္း၊ ေက်ာင္းေျမာက္ဘက္တြင္မူ မင္းနန္သူလမ္းျဖစ္မည္ထင္ပါ၏။ ေက်ာင္း၏ အေနာက္ဘက္၊ မီးရထားလမ္းျခားလွ်က္ မွာ ရုိမင္ကက္သလစ္ ခရစ္ယန္ ဝတ္ျပဳေက်ာင္း (Roman Catholic Christian Church) ရွိပါ၏။ ေမွ်ာင္စင္ျမင့္ႀကီး (Minarat) ျဖင့္ ကိုလိုနီေခတ္၏ ေကာင္းေသာ အေမြအႏွစ္တခု အျဖစ္ေတြ ့နိဳင္ပါသည္။  
    ကၽႊန္ေတာ္တို ့အ႒မတန္း၏အတန္းပိုင္ဆရာ မွာ ဦးဝင္းေမာင္ျဖစ္ခဲ့၏။ သူက ရူပေဗဒ နွင့္ ဓာတုေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစာကိုကား ဆရာမ ေဒၚစိန္စိန္ေလး နွင့္ ဆရာႀကီး ဦးဘခ်စ္ တို ့က သင္ခဲ့ႀကပါသည္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က ေကာင္းတြင္ ကဗ်ာမ်ားကို အလြတ္က်က္ျပီး ဆရာ့ေရွ့မွာ အလြတ္ရြတ္ဆို ျပန္ျပရပါသည္။ သို ့ရာတြင္ ကၽႊန္ေတာ္သည္  ျမန္မာကဗ်ာ စာေပမ်ား တြင္ အထံုဝါသနာပါခဲ့ သျဖင့္ ျမန္မာကဗ်ာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကို ယေန ့တိုင္ စိတ္အစဥ္တြင္ အလြတ္ရ ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အသက္အရြယ္ေႀကာင့္ တခ်ိဳ့ ကို မေမ့တေမ့ျဖစ္လာ၏။ 

  တေပါင္းလ၏ သာယာပံု ကို ခံစား နားလည္ရ သည့္ေနရာ အေတာ္ မ်ားမ်ားပင္ ရမည္းသင္းျမိဳ ့ မွာရွိပါသည္။ ေစတီပုထိုး ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ား ၊ရန္ေအာင္ျမင္ဘုရား၊ မင္းသမီးဘုရား၊ မင္းနန္သူဘုရား၊ ေရႊစီးခံုေစတီေတာ္၊ဆင္က်ံဳးေတာရေက်ာင္း၊ေရႊျပည္သာဘုရား၊ မဂၤလာက်ံဳး၊ ေက်းနီကန္ ေခၚ ကန္မႀကီး၊ ခံစပ္ကုန္းကန္ စသည္ မတို ့ျဖစ္ႀကပါသည္။ သို ့ရာတြင္ အညာေျမလတ္ျမိဳ လည္းျဖစ္ ျမန္မာ ဓေလ့ ေပ်ာ္ေမြ  ့ဖြယ္ရာ ထန္းေတာမ်ားလည္း ေပါခဲ့ပါသည္။ ဓ  ထန္းလွ်က္လညး္ ခ်က္ ထန္းရည္ကို လည္း ေသာက္ႀကပါသည္။ သို ့ေသာ္ ယခုအခါ အဓမၼ  သစ္ခုတ္လည္းမႈမ်ားေႀကာင့္ ထန္းေတာမ်ားလည္း နည္းပါးလာျပီျဖစ္ပါ၏။ ေနာင္အခါ တေပါင္းလအေႀကာင္း တေပါင္းလဖဲြ ့ ကဗ်ာ လကၤာမ်ားကို သင္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျပရန္ ထန္းေတာမ်ား က်န္ပါဦးမည္ ေလာ ဟု စိုးရိမ္ေသာက ျဖစ္ေနရေပျပီ။
တေပါင္းလ ဂိမန္ေႏြမွာ စာေမးပဲြမ်ား ေျဖဆို ျပီးက စာေရးသူ ေမာင္ကုလား ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း တစု ရမည္းသင္းျမိဳ့ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာရွိ ထန္းေတာမ်ားကို လွည့္ လည္သြားကာ ေသာက္ႀက ေပ်ာ္ခဲ့ႀကပါသည္။ စာရႈသူမ်ားထဲမွ အညာသားမ်ား ဤ စာကိုဖတ္ ၍ အညာက ထန္းေတာမ်ား၊ အတူေသာက္ေနႀက သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ခ်စ္တိုင္းမျငားသည့္ ေလာက ကံစီမံ ၍ လြဲခဲ့ရေသာ ငယ္ကအခ်စ္ အႏွစ္တရာ တိုင္သည့္ ငယ္ခ်စ္မ်ား ကိုလည္း သတိရ ေနႀကမည္ဟု ထင္ပါသည္။

သို ့ပါ ၍ ဝန္ႀကီး ပေဒသရာဇာ ၏ တေပါင္းလဖဲြ ့ ျဖင့္ အဖြင့္ တင္ျပပါသည္။
      ယခုေဖၚျပသည့္ တေပါင္းလကဗ်ာမ်ား ကို အင္တာနက္တြင္ရွာေဖြ    သင့္ေလွ်ာ္သလို စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဦးၾကင္ဥ၏တေပါင္းလဖဲြ  ့ သို ့မဟုတ္ ဦးၾကင္ဥ၏တေပါင္းလဘဲြ  ့မွာ ရွစ္တန္းသင္ရိုးတြင္ပါဝင္ပါသည္။ အျခား တေပါင္းလကဗ်ာမ်ားကို မူ ကၽႊန္ေတာ္ စိတ္ဝင္စား ၍ မဂ္ဂဇင္း ဂ်ာနယ္မ်ား တြင္ ရွာေဖြ ဖတ္ျပီး က်က္မွတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခု စုစည္းရာတြင္ ရွာေဖြေတြ ့ရွိရသည့္ အတိုင္း မူရင္း အင္တာနက္ ဝက္ဆိုက္ ကိုလည္းေဖၚျပထားပါသည္။ 


ျမန္မာေရွူေဟာင္းစာေပ ကဗ်ာမ်ား မွာ ျမန္မာနိဳင္ငံႏွင့္ျမန္မာလူမ်ိဳး တို ့အတြက္ ကမၻာ တည္သ ၍ ရိွရမည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မေပ်ာက္မျပက္ရေလေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေလွ်ာက္ရမည္မွာ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလံုး၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။

သို ့ျဖစ္၍ ကၽႊန္ေတာ္တို ့ဝန္ဇင္းမင္းရာဇာ အဖြဲ ့က စတင္ စုစည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ စာရႈသူမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ရွာေဖြရွာေဖြ ျပီး တစုတစည္းတည္း ဖတ္ရႈနိုင္ ေအာင္၊ မီွျငမ္းျပဳရာတြင္ ပိုမို လြယ္ကူေစရန္ ယခုကဲ့သို ့ ကၽႊန္ေတာ္တို ့ စုစည္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစာမ်က္ႏွာကို အခါအားေလွ်ာ္စြာ ဆက္လက္ ထည့္သြင္းတိုးခ်ဲ့ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
  ရႈစားႀကပါကုန္။ 
တေပါင္းလဖြဲ႕
  Photo : Courtesy of Google.
 


တေပါင္းလဖြဲ႕

“ေႏြဦးကာလ၊
ျမဴ  ထ ေသာအခါ၊
ရင္းေထာင္ရင္းဆြဲ၊
 ေဆာင္ၿမဲအုိးလြယ္ကာ၊
 ဓားႏွီးထက္စြာ၊
ခါးမွာခ်ပ္လ်က္၊
ထန္းပြင့္ထန္းခိုင္၊
 ရႊန္း ၿမိဳင္ၿမိဳင္၊
ကလိုင္သာလြယ္လို႔တက္သည္ႏွင့္ေလး”
ဝန္ႀကီးပေဒသရာဇာ။ 
Source: jacbaburma 
ဝန္ႀကီး ပေဒသရာဇာ ရဲ့ အထက္ေဖာ္ျပပါ ကဗ်ာတိုေလးကို ဖတ္ျပီး ကၽႊန္ေတာ္တို ့ ဘာကိုေတြ ့ရ သလဲ ဆိုေတာ့ကာ ..

ေႏြဦးကာလ တေပါင္းလ မွာ ထန္းသမားေတြ စြန္ ့စြန္ ့စားစား ထန္းပင္ကို တက္၊ ထန္းရည္ျမဴအိုးေလးေတြကိုခ် ရတဲ့ သူတို ့ရဲ့ ဘာသာဘာဝ ဝမ္းေရးရွာ ရပံု ကိုေတြ ့ရပါ သည္။ 

Burmese palm tree plant workers live the simple lives to harvest palm juice which could be made for toddy (the traditional) alcoholic drink as well as the palm sugar which is similar to Malay gula Malekka available in Malaysia and Singapore. It is their only trades the palm planters live on in middle and upper Burma (Myanmar).သည္လို သက္စြန္ ့ဆံျဖား က်ိဳးစားပမ္းစား ထန္းတက္ လို ့ ရ လာတဲ့ ထန္းရည္ကို ကၽႊန္ေတာ္ တို ့ေသာက္ႀက ပါသည္။ ထို ထန္းရည္ကို ဘဲ ထန္းလွ်က္ (ထညက္) ခ်က္ျပီး ေရာင္းလို ့ ကၽႊန္ေတာ္တို ့တ ေတြ စားရပါသည္။ ကၽႊန္ေတာ္တို ့ ငယ္စဥ္အခါက ေျပးလႊားကစားျပီး ေမာလာတဲ့ အခါ ထန္းလွ်က္ခဲ တလံုး ငွက္ေပ်ာသီးတလံုး ကို ေရာ ကာစားလို ့ ေရေသာက္လိုက္တဲ့ အခါ ခြန္အား ျပန္ျပည့္ လာပါသည္။ ဒါက ေတာ သဘာဝ အဟာရ ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ႀကီး ပေဒသရာဇာ က ထန္းသမားတို ့ရဲ့ဘဝ ကို ပီပီျပင္ျပင္ ဤ ကဗ်ာတိုေလး ႏွင့္ သရုပ္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ဤအရာ သည္ ကဗ်ာရဲ့ ခြန္အား ႏွင့္ အႏွစ္သာရ ကို ေဖာ္ျပျခင္းလည္းျဖစ္၏္။ ဝန္ႀကီး ဆိုေသာ္လည္း စာဆိုရွင္သည္ ေအာက္ေျခလူတန္းစား ႏွင့္ ဘယ္မွ်နီးစပ္သလဲဆိုတာကို ဒီကဗ်ာေလးက သက္ေသျပ ခဲ့ပါသည္။ ဝန္ႀကီး ႏွင့္ သာမာန္ လက္လုပ္လက္စား အလုပ္သမား ေတြ ဘဝ နီးစပ္ ဆက္ႏႊယ္ ေနပံုကို လည္း ထင္ရွားစြာ သရုပ္ေဖာ္ခဲ့ပါ၏။ ဝန္ႀကီးသည္ ထန္းသမားသံုး လက္နက္ ကရိယာ ေတြ အေႀကာင္းကို လည္း ေသခ်ာသိရွိ နားလည္ေႀကာင္းကို လည္း ဒီကဗ်ာက သရုပ္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။

Although he was a minister, his poem has shown how closed he was with the grass root ordinary workers. His poem described the live of a palm planter workers or Htan-tha-marr. The poem demonstrated that the minister knew the equipment and accessories of the palm plant workers. The Htan-nyet or the palm sugar block, like a boon-boon or candy, and a piece of banana with plain water were energy food for us, the poor country boys. Therefore we appreciate the poet who was also King’s minister and highly treasure his famous poem. Though he was a minister in deed he was the poet of the ordinary country men.
 
  
တန္ေပါင္းလဖဲြ့
'ရွစ္ခြင္တိုင္း မွုန္မွိုင္းတဲ့ပတ္လည္။
သဇင္ႂကြင္းငယ္ ႏွင့္

အင္ၾကင္းသႏၲာညြန႔္ငယ္တို႔
ဖူးကြန႔္ကိုက္စည္
ဘမ ရာေရႊပိတုန္းငယ္တို႔
ေခၽြသုံးၾကဝတ္ရည္ ဆြတ္ၾကည္ဘြဲ႕ေဖာ္ ကြဲ
ယင္းသည့္ေန႔ဆိုင္
ရေသ့သူေတာ္တိုင္မွ
ဉာဏ္မခိုင္ စ်ာန္ယိုင္ေလၽွာရတယ္၊
ရာသီတြင္ခါညီေျပာေပပ ေၾကာ၍သာ ျမဲ။
( ကုန္ေဘာင္ေခတ္ စာဆုိေတာ္ဦးၾကင္ဥ ) 

အေဟာင္းဆိုင္ ဘေလာ့ဂ္ မွ 
Source: အေဟာင္းဆိုင္ ဘေလာ့ဂ္  

တေပါင္းလ
ေ ေတာင္ႏွင့္ေတာလည္း
သင္းေခ်ာမညို၊ ဝါလိုနီျမန္း
ေလ၀န္းလႊင့္ေခ်ာက္၊ ရတုေရာက္က
ပိေတာက္ေရႊရိုး၊ သာႏိုးေရႊစံ
ဝတ္ဆံေရႊခဲ၊ ပုလဲခ်ပ္စီ
သရဖီလည္း၊ ရံုးညီတင့္လွ
ခါကိုလင့္လ်က္၊ ငံုရင့္ကင္းမည္။
ပြင့္ရြက္စည္က၊ ေႏြလည္ခါလု
ႏွစ္ရတုသည္
ယခုမေပၚ လွည့္ေလေလာ။
ေဇယ်ရ  ႏၱ မိတ္

ထူးျမတ္သည့္ တေပါင္းလ
တေပါင္း လသာ၊ လ တကာထက္
ႏႈိင္းရာဖက္ေရွာင္၊ လမ်ားေနာင္ကား
ေတာင္လည္းသာေမာ၊ ေတာလည္းသာေထြ
ေရလည္းသာလွ၊ ျဖဴ ဆြေသာင္ျပင္
ငွက္ေပါင္းရႊင္ရာ၊ သဘင္အညီ
ပြဲေစတီဟု၊ ေျမာက္ခ်ီ ရႊင္ပ
လွဴ ဒါန္းၾကလွ်က္
ဦးေအာင္ႀကီး (အင္းဝေခတ္ စာဆုိေတာ္)


တေပါင္းလ
ေဟမာန္ကုန္ေျပာင္း၊ လတေပါင္းသည္၊ ခ်မ္းေဆာင္းႏြီကာလ
တေပါင္းမင္းလြင္၊ ရြက္က်င္ေတာင္လီထက
ႄကီြက်ပင္တကာ ဖူးရစ္ႏုေဆာင္၊ သီကံုးေယာင္သို႔
ေျခာက္ေရာင္စိမ္းညိဳျပာလွ်က္
႐ႈခီေသာ္လႊမ္းဖြယ္တိ၊ သီးပြင့္တကာ
ပင္တိုင္းမွာလွ်င္၊ ခ်ိန္ခါအညီညိႇသို႔
ၾကည့္သရိ လြမ္းေအာင္ဖန္၊ ရြက္က်င္ဆြတ္ၿခီ
တေပါင္းလီတိုက္ျပန္က
ကံုးသီဟန္ပံုမျခား၊ ညွာစိမ္းရႊီတူ၊ ေငြတူပန္းႄကြက္နားတည့္ --။

ေဒါန ခ်တၱရာ၊ အေ၀ယာ ၾကက္ရုံး
ဂမုန္း စံကား ၊ ဆပ္သြား ဇီဇ၀ါႏွင့္
ေနာ္ဇာသည္ ေဇာ္ဂ်ီပန္း၊ ပုန္းညက္ ၾကန္ဇာ
ဇလတၱာေက၊ ခတၱာ ပန္းေခါက္ရမ္းႏွင့္
ၿပိဳင္းပန္းျမင့္ တ၀ီ၀ီလူ၊ လီညွင္းဆြတ္ယူ
ေတာလံုးမီႊးနံ႔ၾကဴလွ်က္
မဥၥဴသည္ ပန္းထင္ရွား၊ ကြမ္းဘဲ ဆင္၀ီ၊ ငံုးရီႊ ပန္းခ်ရားႏွင့္
ကံုးသီထားပံုအတူ၊ ေဟမန္ကုန္ေျပာင္း
လတေပါင္းသည္၊ ခ်မ္းေဆာင္းအကုန္ယူ၍
သာၿမိဳ႕ဟူ ကံ့ေကာ္ပန္း၊ ပြင့္မ်ိဳးစံုေက၊ ဂိမာန္တေပါင္းယြန္းမွာ
စြန္းစြန္းဆြတ္ယူ၊ ဆယ္ေခ်ာင္းထိပ္မိုး၊ ဘုန္္းလွ်ံၿဖိဳးကို၊ ရိွခိုးပန္းတင္လႉ၏ေလ --။
(ဥကၠာပ်ံ)
Source: ရခိုင္စာပီ မဂၢဇိင္း 
ရခိုင္စာပီ မဂၢဇိင္း 

" တေပါင္းလဖြဲ႕"
လ၀ါတေပါင္း၊ ခါခ်ိန္ေျပာင္းလဲ
ညီေလာင္းပြင့္ေသာ္၊ ဖူးအံ့ေမွ်ာ္လ်က္
ျမင့္ေမာ္သီတာ၊ သဲျပင္သာထက္
အံ့အာစေလာက္၊ သွ်စ္ေသာင္းေျမႇာက္၍
စိုက္ေဆာင္းတင္းခြန္၊ ပန္းမလ္နီျဖဴ
ျမစ္လံုးဆူမွ်၊ ဇမၺဴမိုးျပင္
ျပိဳက်င္မခန္း၊ ပီးလႇဴဒါန္း၏ . . .။   ။
ကင္းဆရာ အသွ်င္၀ရက
 Newsandlibrary မွ

တေပါင္းလဖြဲ႕ မ်ား

“ခ်ဳိးငွက္လည္ေျပာက္၊
ကၽြမ္းေဖာ္ေပ်ာက္သုိ႔၊
ႏႈတ္ေထာက္ကြန္႔ျမဴး။
 သံၿပိဳင္က်ဴးလ်က္၊
တစ္ဦးတိုင္က
 တစ္ဦးခ်၍
ဖုိမလင္းျပာ၊
တြန္သံသာႏွင့္”
စာဆုိေတာ္ ရွင္မဟာရ႒သာရ။

 “ေလခ ေျမသက္၊ စ်ာန္ဝိဘက္တို႔၊
သစ္ရြက္ေရာ္ရီ၊ ဣႏ္ၵရီ၀ယ္၊ သိဂႌတဝက္၊
ဖက္၍ေဆးစံု၊ ျခယ္ေသာပံုသုိ႔၊
ရဂံုၿမိဳင္အတြင္း ေတာလံုးလင္းသား”
ရွင္ဥတ္ၱမေက်ာ္ (အင္းဝေခတ္)။

တေပါင္းလကဗ် ာမ် ား။

  စုစည္းတင္ျပသူ ကုလားမင္းသား စရကား။

No comments:

Post a Comment