Tuesday, March 4, 2014

အလင္းနွင့္ အျမင္ဆုိင္ ရာ ပညာ လက္စြဲ။အီဘနီအယ္(လ္) ဟုိင္သမ္ (အယ္လ္ ဟာစန္) ၏ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ႀကားေသာ အာရဗ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားျပဳစုခဲ့သည့္ (Katib al Manazir or Book of Optics) “အလင္းနွင့္ အျမင္ဆုိင္ ရာ ပညာ လက္စြဲ စာအုပ္ကုိ ၁၀၁၁ နွင့္ ၁၀၂၁ ခုနွစ္ မ်ား အတြင္း ေရးသားျပဳစု ခဲ့ ၏။
ဤစာအုပ္သည္ “အုိက္ဇက္နယူတန္ ၏ သဘာဝ ဒသန သခ်ၤာနိယမ” ဆုိသည့္စာအုပ္နွင့္ တတန္းတည္း ထားခါ၊ ကမ္ဘာအရပ္ရပ္က ပညာရွင္မ်ား ေလ့လာကုိးကား ရေသာလက္စဲြစာအုပ္ ျဖစ္ ၏။
Please click below link for more.

No comments:

Post a Comment