Wednesday, March 19, 2014

ဗမာ့တပ္မေတာ္ ဟာ ေခတ္မီသလား ၂၁ရာစု စိန္ေခၚမႈေတြကုိရင္ဆုိင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါသလား။(၃)(၁) စိတ္ဓါတ္ေရးရာ (Morale)
ဖဆပလ ပါလီမန္ေခတ္က ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး ရဲ့ တပ္မေတာ္ သား (အရရွိ၊အရာခံ၊ အႀကပ္တပ္သား) မ်ား  အတြက္ သက္သာေခ်ာင္ျခိေရးဆိုင္ ဖြင့္ေပးခဲ့ျခင္းမွာ၊ တပ္မေတာ္သားတို့ကို စိတ္ဓါတ္တက္ေစခဲ့ ၏။ အစိုးရ ထံမွာ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံရာ   ဦးနဳက ပယ္ခ်သျဖင့္ သူ(ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး)က ေငြေခ်းျပီး ဤ ဆိုင္မ်ား ကို တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည္ ဆို ၏။ အဲ့ဒီေခ်းေငြကိုလည္း (၂) ႏွစ္ အတြင္း ျပန္ဆပ္ခဲ့ သည္ဆု ိ ၏။ အတုယူဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ဆိုင္မ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားလည္း ဝယ္ခြင့္ရွိပါသည္။ စာေရးသူ ငယ္စဥ္က ေရာက္ဖူးဝယ္ဖူးပါသည္။ထို့ျပင္ သူသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ႀကားမွာ ယံုႀကည္မႈျပန္လည္ရ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မွတ္စု ကိုရႈပါ။{ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးကို စာေရးသူ မေတြ.ဖူးပါ။ ဤကား စကားခ်ပ္။}  
At the same time, the War Office-which had been designed along British lines under the tutelage of the British Services Mission—was restructured to accommodate better the peculiarities of the internal security situation in Burma. Col. Aung Gyi apparently organized a fairly successful public relations campaign in 1952 when the army’s reputation among civilians hit an all-time low. Psychological warfare aimed at the communists was first launched at the 1953 Commanding Officers’ Conference. Soon thereafter, training was reorganized, a degree-granting military academy was planned and opened in 1954, the staff college was revamped, and military doctrine was drafted for the very first time. Study and purchasing missions were sent overseas and brought back Yugoslavian artillery, Israeli plans for civil defense, and Italian advisors to oversee the establishment of the first defense industry to produce locally several types of ammunition. Army leaders also had become more adept at tapping into the international arms trade, hence finding ways to eliminate dependence on both Socialist politicians and the intransigent British Services Mission for arms supply.[25] Finally, the army also began to move into economy by setting up NAAFI-style stores where troops could buy affordable consumer items.[26] { Mary P. Callahan (pp27)}

အျပည့္အစံုကို ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ လင့္ကို ႏွိပ္ျပီးဖတ္ပါ။အဲ့ဒီလို ေစ်းႏႈန္းသက္သာ သည့္ဆိုင္မ်ိဳး ကနဦး အေနျဖင့္၊ အရာရွိငယ္မ်ား ႏွင္. အရာခံ အႀကပ္တပ္သားမ်ား အတြက္ ဖြင့္ေပးသင့္ပါသည္။ သူတို့မွာလည္း ႏြမ္းပါးႀကသည္။ တေလာက သတင္းႀကားခဲ့ရ တာကို ဥပမာ အျဖစ္ စဥ္းစားသင့္ပါ ၏။
  ရန္ကုန္ကို လက္နက္ႀကီး သင္တန္းတက္ရန္ေရာက္ေနေသာ ဗိုလ္ေလးတေယာက္ လိုင္းကားကို ေနာက္မွတြယ္စီးစဥ္၊ ေနာက္မွ ကားႀကီးတစီးကဝင္တိုက္ သျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီလိုတာဝန္ႏွင့္ လာေသာ အရာရွိငယ္ေတြအတြက္၊ ကားအႀကိဳ အပို့ လုပ္ေပးရန္ စီစဥ္ထားရွိ သင့္ပါသည္။
ေနာက္တခ်က္မွာ အထက္ပါ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ တိုက္ရုိက္ မသက္ဆိုင္ေသာ္လည္း၊ သြယ္ဝိုက္  ဆက္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ ဝီကီပီးဒီးယား မွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ အေႀကာင္း အေသးစိတ္ ေတြ့ ရ ၏။ ယိုးဒယား တပ္မေတာ္ အေႀကာင္း ကိုမူ တစိတ္တေဒသ၊ လူအင္အား၊ အသံုးစရိတ္ ႏွင့္ သမိုင္း အတိုအထြာ သာျဖစ္ ၏။ စစ္ေဆးျပီး တခုခုေတာ့  လုပ္သင့္ပါသည္။  ဤသည္တို့ကို ေရးသားရျခင္းမွာ၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ (ဗမာ) နိုင္ငံ ရဲ့ အနာဂတ္ ကို၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္   ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ပါဝင္မွျဖစ္မည္ ဟု ယံုႀကည္ ေသာေႀကာင့္ ပင္ျဖစ္ ၏။ ဤသို့ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရိွသည္ဟုလည္း ထင္ျမင္မိပါသည္။ သို့ရာတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူလူထုႀကီး ရဲ့ ေမတၱာ ကို ျပန္လည္ရရွိေအာင္ က်ိဳးစားရပါအံုးမည္။ 

No comments:

Post a Comment